Visste du att dålig kommunikation ofta ökar risken för olyckor? Så här korrigeras situationen.

Noll olyckor är allas mål i arbetslivet och för att nå det krävs ett engagemang av all personal för målet samt processer och metoder som stödjer säkerheten. Vid stilleståndstider för industriunderhåll och felsökning är informationsflödet en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa arbetssäkerheten – och den kan förbättras med moderna metoder.

Reparationer och underhållsarbete innebär att platsens säkerhet säkerställs. Arbetet får under inga omständigheter påbörjas om säkerheten inte är säkerställd. Separerings- och låsinstruktioner upprättas i processindustrin för alla föremål som behöver göras säkra. De anställda utför de förberedande åtgärderna enligt instruktionerna. Separerade och säkerhetslåsta objekt registreras ofta i papperslistor, som kvitteras när procedurerna är slutförda. Bekräftelselistor är oftast placerade på väggen i det centrala kontrollrummet, varifrån situationens framsteg kan övervakas.

Svagheten med traditionella bekräftelselistor är att informationen bara kan ses på ett ställe. Att ta reda på säkerhetssituationen på arbetsplatsen leder därför till täta och frekventa kontakter mellan de som utför underhållsarbetet och ledningen av produktionsanläggningen. Upprepade kontakter kan leda till kommunikationsavbrott, vilket i sin tur kan orsaka en säkerhetsrisk. 

Om bekräftelsen relaterade till säkerheten har glömts bort kan det ta lång tid att ta reda på situationen. Utredningarna kommer att försena starten av underhållsarbetet, eftersom säkerheten måste säkerställas innan arbetet påbörjas. Långsamheten i informationsflödet gör också att det blir bråttom att utföra själva arbetet, vilket ökar säkerhetsrisker och arbetsbelastning.

Informationsflödet kan förbättras och säkerheten garanteras med innovativa lösningar, såsom vår Tool4pro®-applikation. Tool4pro®-applikationen möjliggör snabbare informationsflöde i situationer där utförandet av underhållsarbete kräver förberedande säkerhetsåtgärder:

· Med hjälp av applikationen kan alla parters arbete utföras bakom samma användargränssnitt. Det gör det lättare för arbetsledare att hantera helheten.

· I Tool4pro kan beroenden ställas in mellan jobben för att säkerställa till exempel säkerheten vid underhållsarbete. Underhållsarbete frigörs för den anställde först när allt underhållsrelaterat säkerhetsarbete är avslutat.

· Vid behov kan säkerhetsarbetet fasas in för den som gör säkerhetsseparationer och lås för att underlätta arbetets slutförande. 

· Applikationen Tool4pro® gör det också möjligt att bifoga hela arbetsinstruktionen till arbetsuppgiften, till exempel som filer, bilder eller filmer.

· Transparent övervakning och fasning av arbetets framsteg förbättrar informationsflödet och underlättar arbetsbördan för arbetsledare. 

· Säkerhetsrelaterade meddelanden är bekvämt synliga för alla användare 

Med förbättringen av informationsflödet är det lättare att säkerställa säkerheten och det går att uppnå noll olyckor!

Läs mer!

Programvara för industriellt underhåll – Tool4Pro

 

Lämna en kommentar

SV