Tiesitkö, että heikko tiedonkulku suurentaa usein tapaturmien riskiä? Näin tilanne korjataan.

Nolla tapaturmaa on työelämässä kaikkien tavoitteena, ja sen saavuttaminen  vaatii koko henkilöstön sitoutumista tavoitteeseen sekä turvallisuutta tukevia prosesseja ja menetelmiä. Teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokeissa ja vikatilanteiden korjaamisessa tiedonkulku on yksi merkittävimmistä tekijöistä työturvallisuuden varmistamisessa – ja sitä voidaan parantaa nykyaikaisilla menetelmillä.

Korjauksiin ja huoltotöihin liittyy kohteen turvallisuuden varmistaminen. Töitä ei missään tilanteessa saa aloittaa, mikäli turvallisuus on varmistamatta. Kaikista kohteista, jotka pitää saattaa turvallisiksi, laaditaan prosessiteollisuudessa erotus- ja lukitusohjeet. Työntekijät suorittavat valmistelevat toimenpiteet ohjeiden mukaisesti. Erotetut ja turvalukitut kohteet kirjataan usein paperisiin listoihin, jotka kuitataan toimenpiteiden valmistuttua. Kuittauslistat sijaitsevat yleisimmin keskusvalvomon seinällä, josta tilanteen edistymistä voidaan seurata.

Perinteisten kuittauslistojen heikkoutena on se, että tieto on nähtävissä vain yhdessä paikassa. Työkohteen turvallisuustilanteen selvittäminen johtaa siksi toistuviin ja tiheisiin yhteydenottoihin huoltotyön suorittajien ja tuotantolaitoksen työnjohdon välillä. Toistuvat yhteydenotot voivat johtaa kommunikaatiokatkoksiin, jotka puolestaan saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin. 

Mikäli turvallistamiseen liittyvä kuittaus on unohtunut, tilanteen selvittämiseen voi kulua pitkäkin aika. Selvittelyt viivästyttävät huoltotyön aloittamista, koska turvallisuus on varmistettava ennen töihin ryhtymistä. Tiedonkulun hitaus aiheuttaa myös kiirettä itse työtehtävän suorittamisen osalta, mikä lisää turvallisuusriskejä sekä työn kuormittavuutta.

Tiedonkulkua voidaan parantaa ja turvallisuutta varmistaa innovatiivisilla ratkaisuilla, kuten Tool4pro®-sovelluksellamme. Tool4pro®-sovellus mahdollistaa nopeamman tiedonkulun tilanteissa, joissa huoltotyön suoritus edellyttää valmistelevia turvallisuustoimenpiteitä:

·       Sovelluksen avulla kaikkien osapuolten työt saadaan saman käyttöliittymän taakse. Näin työnjohtajien on helpompaa hallita kokonaisuutta.

·       Tool4pro:ssa töiden välille voidaan asettaa riippuvuuksia, joilla varmistetaan esim. huoltotöiden turvallisuutta. Huoltotyö vapautuu työntekijällä työlle vasta, kun kaikki huoltoon liittyvät turvallisuustyöt ovat valmistuneet.

·       Turvaerotuksia ja lukituksia tekevälle henkilölle turvallisuustyö voidaan tarvittaessa vaiheistaa, jotta työn suorittaminen olisi helpompaa. 

·        Tool4pro®-sovellus mahdollistaa myös koko työohjeistuksen liittämisen työtehtävään, esimerkiksi tiedostoina, kuvina tai videoina.

·       Töiden etenemisen läpinäkyvä seuranta ja vaiheistus parantavat tiedonkulkua ja helpottavat työnjohtajien työkuormaa. 

·       Turvallisuuteen liittyvät tiedotteet ovat kätevästi kaikkien käyttäjien nähtävillä 

Tiedonkulun parantumisen myötä turvallisuuden varmistaminen on helpompaa ja nolla tapaturmaa on mahdollista saavuttaa!

Lue lisää!

Teollisuuden kunnossapito ohjelmisto – Tool4Pro

 

Kommentoi

FI