Lasse

Hur hjälper digitala verktyg att gå mot en mer hållbar morgondag? Läs om 3 konkreta möjligheter.

FN:s målprogram för hållbar utveckling syftar till att eliminera extrem fattigdom och hållbar utveckling, som tar lika hänsyn till miljö, ekonomi och människor. Mål nummer 9 är att bygga hållbar infrastruktur och främja hållbar industri och innovation. År 2030 är målet att förnya industri och infrastruktur i enlighet med hållbar utveckling, att öka resursanvändningen och att öka användningen av ren och miljövänlig teknik och […]

Hur hjälper digitala verktyg att gå mot en mer hållbar morgondag? Läs om 3 konkreta möjligheter. Läs mer »

Varför kan vi inte glömma utvecklingen, även när konjunkturen går ner?

Vanligtvis i en nedgång börjar företagen anpassa verksamheten, vilket tyvärr också innebär personalneddragningar. I det här läget minskar inte nödvändigtvis arbetsmängden utan arbetsuppgifterna fördelas på personalen och en del läggs ut på entreprenad. Åtgärden kan lamslå företagets verksamhet, eftersom överföringen av uppgifter till egna och externa resurser inte alltid är helt okomplicerad. Det är svårt för vår egen personal att ta på sig nya arbetsuppgifter mitt i sin egen arbetsbelastning. Outsourcing

Varför kan vi inte glömma utvecklingen, även när konjunkturen går ner? Läs mer »

HERO Safety förbättrar sin verksamhet med Tool4pro®

HERO Safety är branschens ledande leverantör av taksäkerhetsprodukter och en certifierad installationsorganisation. Företaget erbjuder sina kunder innovativa fallskyddsprodukter samt mångsidiga lösningar för installation, underhåll och service. För att effektivisera sin verksamhet letade HERO Safety efter ett system som skulle underlätta hantering och rapportering av inspektions- och installationsplatser. Programvaran Tool4pro® erbjöd en utmärkt lösning för detta, vilket gjorde driften mer effektiv. Med hjälp av mjukvaran kan hanteringen av byggarbetsplatsen skötas samtidigt

HERO Safety förbättrar sin verksamhet med Tool4pro® Läs mer »

Visste du att dålig kommunikation ofta ökar risken för olyckor? Så här korrigeras situationen.

Noll olyckor är allas mål i arbetslivet och för att nå det krävs ett engagemang av all personal för målet samt processer och metoder som stödjer säkerheten. Vid stilleståndstider för industriunderhåll och felsökning är informationsflödet en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa arbetssäkerheten – och den kan förbättras med moderna metoder. Reparationer och underhållsarbete innebär att platsens säkerhet säkerställs. Arbetet får under inga omständigheter påbörjas, om det är säkert

Visste du att dålig kommunikation ofta ökar risken för olyckor? Så här korrigeras situationen. Läs mer »

Är det dags att fråga vilka verktyg anställda vill ha?

Industriföretag har mycket bra teknik och tjänster, men att investera i metoder och verktyg relaterade till arbetet får ofta mindre uppmärksamhet. Detta kan ses särskilt hos tjänstemän, eftersom de också behöver verktyg som underlättar arbetet. När man investerar i digitalisering är det vanligt att skaffa ett nytt system, men inte alla dess funktioner tas i bruk, och fördelen och potentialen som systemet erbjuder förblir delvis outnyttjad. Tjänstemännen däremot

Är det dags att fråga vilka verktyg anställda vill ha? Läs mer »

Enbart ett underhållssystem räcker inte för att hantera driftstopp – men en lösning finns nu tillgänglig

Underhållssystemet är speciellt utformat som ett verktyg för underhållspersonalen i produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för tillverkningsanläggningar, där det används för att planera och hantera förebyggande och korrigerande underhåll. Den används för att hantera t.ex. utrustningsregister över produktionsanläggningar, reservdelar, felanmälningar och arbetsorder relaterade till utrustning. Traditionellt hanterar underhållsavdelningen för produktionsanläggningar sitt ansvarsområde med hjälp av ett underhållssystem, medan produktionen sköter sitt eget ansvarsområde med andra metoder. Produktionspersonal använder inte underhållssystemet,

Enbart ett underhållssystem räcker inte för att hantera driftstopp – men en lösning finns nu tillgänglig Läs mer »

Hur minskar du stilleståndstiden för industriellt underhåll med upp till 20 %?

Driftstopp för en produktionsanläggning är en kritisk händelse i många avseenden. Inom många områden av den traditionella processindustrin planeras underhållsstopp mycket noggrant i förväg för att minimera varaktigheten av produktionsavbrottet. Det uppstår dock ofta förseningar under genomförandet av avstängningen, en av anledningarna till detta är bristen på verktyg som skulle stödja hanteringen av avstängningsarbetet. . Till exempel, inom pappersindustrin kan det under en underhållsdag vara upp till mer än 200 uppgifter som utförs av olika parter, t ex produktion

Hur minskar du stilleståndstiden för industriellt underhåll med upp till 20 %? Läs mer »

Visste du att moderna applikationer och distanslösningar kan minska antalet olyckor?

I skogsindustriföretagen har antalet arbetsolyckor minskat de senaste 10 åren, vilket framgår av Metsäteollisuus rfs statistik. Målet är noll olyckor. Det är möjligt att uppnå det genom att utveckla arbetsprocesser och arbetssätt. Att uppnå den önskade målnivån påverkas i huvudsak av personalens engagemang och attityder. Visste du att moderna applikationer och fjärrsupportlösningar kan ha en betydande inverkan på att minska antalet olyckor? Med hjälp av vår Tool4pro arbetsledningsapplikation kan säkerheten utvecklas och förbättras

Visste du att moderna applikationer och distanslösningar kan minska antalet olyckor? Läs mer »

Det lönar sig att utveckla hanteringen av produktionsproblem i industrianläggningar

Många som arbetar inom industrin är väl förtrogna med olika produktionsrelaterade problem. Varje produktionsanläggning har olika problem från tid till annan, vars lösning tar varierande tid. Det går mycket pengar förlorade i dessa i längden. För att lösa problemen hålls möten, där handlingsplaner görs och ansvariga personer definieras för uppgifterna. Uppgifterna innefattar vanligtvis olika experiment och korrigeringar inom olika områden. På så sätt överskrider uppgifter ofta också organisatoriska gränser

Det lönar sig att utveckla hanteringen av produktionsproblem i industrianläggningar Läs mer »

SV