Användarvänlig arbetsledning

Med en användarvänlig applikation underlättar du arbetsledningen för alla grupper av anställda

Funktioner i Tool4pro

I digitala applikationer är den viktigaste egenskapen användarvänlighet och användarvänlighet. Användbarheten av Tool4pro har testats för olika användargrupper i branschen, vars feedback har varit mycket bra. Realtidsinformation gör arbetshanteringen enklare. 

Användarvänlig

Applikationen kan användas på en dator och mobila enheter. Tool4pro har utvecklats för industrins behov. Användargränssnittet och applikationens funktion har byggts och testats under autentiska förhållanden.  Det enkla användargränssnittet möjliggör drift även under krävande förhållanden. Användare kan enkelt rapportera sina observationer och även ta bilder eller filma. I applikationen kan du använda telefonens dikteringsfunktion för att ange information. 

Den webbaserade tjänsten går snabbt att implementera och fler användare bjuds in via e-post, vilket påskyndar anslutningen av alla parter till plattformen. 

Idrifttagningsprojektet är snabbt och enkelt.

Uppgiftsspecifika instruktioner

Uppgiftsspecifika instruktioner gör det lättare att utföra arbete och hantera arbete. Instruktionerna följer med dig överallt i digital form. Det är lätt att dela upp olika instruktioner i uppgifter. Bilder, videor, länkar och pdf-dokument kan läggas till uppgifter. Uppgiftsspecifika illustrativa instruktioner förbättrar säkerheten och förhindrar missförstånd. 

Uppgiften kan också fasas in i så många deluppgifter som användaren vill. Detta gör det lättare att slutföra uppgiften. 

Tidslinje och ögonblicksbild i realtid

Tool4pros information uppdateras i realtid när författarna utför uppgifter. All information om förloppet för uppgifter uppdateras automatiskt i tidslinjediagrammet och ögonblicksbildskärmarna. Realtidsinformation sparar mycket tid från rapportering till slutförande av arbete.

 

 

Beroendehantering

Genom att placera beroenden mellan jobben säkerställs den absoluta säkerheten vid utförandet av jobben. Med beroenden låses jobb tills relaterade jobb är slutförda. Denna funktion säkerställer också snabba och systematiska framsteg av projekt.

Elektroniska arbetstillstånd

Varje planerad uppgift fungerar som arbetstillstånd. Den enskilda uppgiften innehåller all information som behövs i arbetstillståndet. Att använda beroenden mellan jobb säkerställer ett säkert arbetsutförande. Applikationen kan även användas för att definiera särskilda arbetstillstånd såsom brandarbetstillstånd, stridsvagnsarbetstillstånd etc. Den digitala och enkla hanteringen av arbetstillstånd gör det lättare för arbetsledare och arbetare  vardagsliv.

Snabb rapportering

Applikationen kan användas för att snabbt skapa utskrivbara pdf-rapporter av färdiga att-göra-listor. Med snabb rapportering underlättas särskilt arbetsbördan för underhållspersonal. De får rapporterna utskrivna direkt efter att serviceartikeln är klar. 

 

Definition av beskyddare

All personlig skyddsutrustning som krävs för säkert arbete kan definieras för uppgiften skapad med Tool4pro. Arbetstagaren kan i sin egen vy se all skyddsutrustning som krävs för den uppgift han tilldelats. 

 

Loggning av avvikelser och observationer

Med Tool4pro kan även avvikelser och observationer registreras smidigt. Snabb och enkel registrering av avvikelser sänker tröskeln för att göra dem.

Datalagring

All uppgiftsrelaterad data sparas
till molnet, så att det kan användas senare. Den insamlade informationen är
värdefullt och det gör det enkelt att utveckla funktioner och planera nya
evenemang och projekt

 

Smarta verktyg

Lättanvända smarta verktyg kan också användas med Tool4pro. I vårt produktutbud ingår ett lättanvänt smart glaspaket. Med smarta glasögon är fjärrstöd lättillgängligt. Att arbeta kan hjälpas åt med bild och ljud i realtid, så att en enskild person eller en arbetsgrupp kan få hjälp var som helst i världen.

Språkversioner

När det gäller arbetsledning är det viktigt att applikationens information är på ditt modersmål. Applikationen Tool4pro kan översättas till alla språk

SV