Industriunderhåll
20 % kortare
underhållsstopp

Med Tool4pro® planerar, schemalägger och hanterar du industriarbete i realtid

Hantera underhållsstopp med Tool4pro

Utmaningar vid underhållsstopp: industriellt underhållsstopp är både funktionellt och ekonomiskt krävande. De kräver strikt schemaläggning och samordning av många parter. Förseningar i underhållsstopp är alltid dyra.

 Gamla verktyg vs. Tool4pro: Traditionella papperslistor, kalkylprogram och tidslinjer är ofta verktyg för att hantera driftstopp, men manuell uppdatering av dem är tidskrävande och felbenägen. Att hålla sig uppdaterad kräver ständig kommunikation. Enbart underhållssystem är inte lämpliga för att hantera underhållsstopp som helhet. Tool4pro ger en modern lösning på detta, som möjliggör omfattande och realtidshantering.

Tool4pro användning och fördelar

  • Planering och schemaläggning: Sömlös och transparent design, allt fungerar och faktorer i samma applikation. Det sparar tid i planeringen och det är enkelt att dela planerna med alla i realtid
  • Arbetshantering för underhållsavstängning i realtid: Hantera enkelt underhållsstopp och åtgärda problem snabbt. Underhållsavbrottstiden förkortas.
  • Mobil åtkomst: Gör det lättare att sköta arbetet i fält och instruktionerna finns alltid med.
  • Användarvänlig applikation: Enkel användning av alla personalgrupper och underleverantörer
  • Arbetarskyddsledning: Enkelt skapande av jobbberoenden och lås (LOTO), vilket säkerställer säker utveckling av jobb
  • Elektroniska arbetstillstånd: Integrera arbetstillståndsprocesser i uppdrag. och göra tillståndsprocesserna ännu smidigare.
  • Checklistor för uppstart: Säkerställer en smidig upptrappning av produktionen
  • Styrkort och data: Snabbrapportering av underhållsavbrottshändelser. Använd data för att planera framtida underhållsstopp.
  • Kostnadseffektivitet: Inga per-användarlicenser

Kundupplevelse: Våra nöjda kunder består av produktionsanläggningar inom gruv-, pappers- och energiindustrin. Huvudmålet är att förbättra hanteringen av underhållsstopp. Gå med i raden av våra nöjda kunder och förbättra personalens arbetsledning, säkerhet, produktivitet och arbetstillfredsställelse.

Jämförelse mellan traditionella verktyg och Tool4pro

Bilden beskriver komplexiteten i traditionell avstängningshanteringsprocess
Beskrivning av Tool4pro webbapplikationsprincip

Data är guld

Data om underhållsstopp är dyrare än guld – det hjälper till att utveckla verksamheten ännu mer effektivt. Med hjälp av rapporterna får du ett styrkort om framgången med underhållsstoppet.

Med hjälp av moderna verktyg blir behandlingen av unik data enklare, vilket möjliggör snabb identifiering av utvecklingsmål. Att integrera artificiell intelligens gör verktyget ännu mer effektivt.

Bakgrunden för Tool4pro är mer än 30 års praktisk erfarenhet inom olika industriområden. Kontakta våra experter så berättar vi hur du kan dra nytta av Tool4pro.

Lasse Kauppinen VD-profil

Lasse Kauppinen

Verkställande direktör
+358408267173
lasse.kauppinen@tool4pro.com

Kare Lappalainen styrelseordförande

Kare Lappalainen

Expert
+358407536071
kare.lappalainen@tool4pro.com

Tool4pro®, den bästa lösningen för industriell arbetsledning

Tool4pro är kärnan i arbetarskyddsledningen

Tool4pro förbättrar processindustrins säkerhetshantering genom att integrera riskbedömningar och arbetstillstånd i ett realtidssystem. Applikationen skapar säkerhetsberoende för uppgifter och möjliggör bekväm hantering av LOTO-processer (lockout-tagout). Användare kan komma åt arbets- och bruksanvisningen direkt i samband med uppgifterna, antingen som pdf, bilder eller filmer, vilket avsevärt förbättrar säkerheten.

Tool4pro kan användas för att skapa alla dokument som behövs för ett säkert arbete, såsom arbetstillstånd och riskbedömningar. Applikationen tillhandahåller också en plattform för att distribuera säkerhetsbulletiner till deltagare på en gång. Dessutom registreras alla observationer och avvikelser enkelt i applikationen, vilket främjar deras rapportering och hjälper till att samla in värdefull information för att förbättra säkerheten.

Tool4pro besparingskalkylator under underhållsavstängningar

Se nedan för exempel på Tool4pros besparingspotential. Prova kalkylatorn nedan och se hur mycket besparingar du kan uppnå med Tool4pro.

Exempel: Pappers- och kartongfabriker

Den genomsnittliga varaktigheten för underhållsavstängningar är 10 timmar

Det genomsnittliga antalet underhållsavbrott per år är = 12-14 st

Försäljningsmarginal 8 000 €/h

Besparingar genererade av Tool4pro:

Arbetsplaneringen blir lättare

Arbetsledning är okomplicerad

Underhållsstoppets uppgifter utförs systematiskt

Informationsflödet förbättras

Avfallet minskar

Besparingar på 20 % timmar 24 h/år = 224 000 €

Exempel: En anrikningsanläggning för gruvindustrin

Den genomsnittliga varaktigheten av ett underhållsstopp är 7 dagar = 168 timmar

Genomsnittligt antal underhållsstopp per år = 2 st

Försäljningsmarginal 50 000 €/h

Besparingar genererade av Tool4pro:

Arbetsplaneringen blir lättare

Jobbhantering är okomplicerad

Underhållsstoppets uppgifter utförs systematiskt

Informationsflödet förbättras

Avfallet minskar

Besparingar 10 % = i timmar 34 h/år = 1 700 000 €

Beräkna besparingarna som genereras av applikationen i underhållsstopp

Spara timmar:

Besparingar i €:

Lätt att använda och snabb att implementera Tool4pro för projektledning

Tidskrävande kalkylbladsprogram och tidslinjeverktyg som vanligtvis används i industriell projektledning belastar projektledare. Tool4pro erbjuder en lösning på detta problem med sin användarvänlighet och snabba driftsättning, vilket möjliggör effektiv hantering av uppgifter och parter genom en enda applikation.

Tool4pro hjälper projektledare att hålla projekt enligt schemat med dataövervakning i realtid. Tidslinjerna för applikationen uppdateras automatiskt, vilket påskyndar genomförandet av projekt. Du hanterar allt arbete i installationsfasen av projektet också med samma applikation. Tool4pro sparar tid och kostnader och optimerar användningen av resurser, vilket effektivt frigör dem för nya projekt.

Tool4pro industrisektorer

Tool4pro passar alla branscher och anpassar sig naturligtvis till olika branschers behov.

Framför allt drar industrin nytta av förbättrad verksamhet. Arbetsledning i realtid av alla parter ger betydande fördelar. Avbrott i informationsflödet minskar, vilket gör produktionen mer effektiv.

Massa och papper

Gruv- och metallindustri

livsmedelsindustrin

Kemisk industri

Tillverkning av byggmaterial

Mekanisk skogsindustri

Energiindustrin

Andra produktionsanläggningar

SV