Vår berättelse

Tool4pro story

Fincet Oy ansvarar för utvecklingen av Tool4pro®, som backas upp av tre specialistföretag inom processindustrin, projekt, mätteknik och kvalitetsledning: Finnos Oy, Ceriffi Oy och Teollisuustaito Oy. Mjukvaruföretaget Fincet Oy fokuserar på industriell mjukvara och applikationer

"Toolpro® föddes ur ett behov: enklare verktyg måste finnas tillgängliga för industriell arbetsledning. Projektledning med traditionella verktyg är ganska kaotisk." säger Kare Lappalainen, en av Tool4pros utvecklare från Teollisuustaito Oy 

Tool4pro®s utvecklingsteam består av en bred grupp experter, som alla förenas av långvarig erfarenhet inom branschen. År av arbete i olika positioner både i produktionsanläggningar, utrustningsleverantörer och som konsult har medfört en bred branscherfarenhet. Att arbeta internationellt har fortsatt att komplettera min kompetens och erfarenhet.

Produktionsanläggningar har gång på gång evenemang och projekt som involverar mycket arbetsuppgifter och medarbetare. Att hantera enheter är utmanande eftersom mycket information rör sig genom olika kanaler och mellan olika parter. Brist på information eller dess förseningar orsakar kostnader och ökar arbetsbördan. Arbetssäkerheten kan också försämras på grund av otillräcklig information. Informationshanteringen av uppgifter och projekt involverar ofta olika tabeller och papperslistor som bearbetas manuellt. Att hålla sig uppdaterad kräver mycket kommunikation och rapporter. Vi märkte att de nämnda sakerna inom industrin kunde göras annorlunda och mer effektivt med hjälp av moderna verktyg

Utvecklingen av digitala mobila enheter och mobila nätverk har varit betydande. Denna utveckling kan också ses i vardagen för var och en av oss. Ett exempel är användningen av banktjänster och mobila betalningar, som redan är vanliga. Lättanvända mobilapplikationer finns tillgängliga för många olika behov. Denna utvecklingstrend gav riktning till utvecklingen av en ny applikation för industriell användning. Det är lättare att implementera saker i arbetslivet om man har erfarenhet av dem i vardagen/privatlivet. 

Med programvaran Tool4pro® kan industrianläggningar tjäna mer eller minska kostnaderna utan att påverka produktionen. Applikationen är designad speciellt för mobila enheter, så information kan bäras överallt och alltid tillgänglig oavsett plats. Uppdaterad tillgång till information och andra funktioner i applikationen förbättrar också arbetssäkerheten. Tack vare det användarvänliga användargränssnittet är användningen av applikationen så smidig för de flesta användare att det inte behövs någon användarguide för programvaran. På så sätt görs bytet till ett nytt arbetssätt snabbt och enkelt.

Fincet Oy hjälper företag av olika storlekar att bli mer framgångsrika med avancerat arbete och projektledning. Vårt mål är att göra vardagen enklare för alla medarbetare. Med bättre ledning av arbetet lättar arbetsbördan och stressen minskar. Omfattande branschkunnande stödjer implementeringen och användningen av Tool4pro.

Fincet Oy har fått stöd för utvecklingen av Tool4pro®-produkten från European Regional Development Fund of the European Union. Projektet Digitalisering av industriella processer är ett vidareutvecklingsprojekt av Tool4pro®-applikationen, med vars hjälp applikationens funktioner har vidareutvecklats för industrins behov. Dessutom är målet med projektet att modifiera applikationen även för den internationella marknaden. 

SV