Informationssäkerhetspolicy

Fincet Oys verksamhet uppfyller lagstadgade krav och kundkrav när de levererar avancerade digitala lösningar till sina kunder. Riskhantering är en integrerad del av Fincets säkra mjukvaruutvecklingsprocess. Managementsystemet för informationssäkerhet överensstämmer med kraven i ISO/IEC 27001-standarden. Ledningen ansvarar för att skapa och underhålla säkerhetsledningssystemet och har åtagit sig att säkerställa dess funktionalitet genom ständiga förbättringar. Bolagets ledning skapar förutsättningar för en säker mjukvaruutvecklingslivscykel (SSDLC) och övervakar att processen följer uppsatta informationssäkerhetsmål. Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet är nyckelvärdena för alla våra produkter.

Alla anställda ansvarar för att de överenskomna säkerhetsåtgärderna i sitt arbete genomförs. Genom att följa säkerhetsprinciper och riktlinjer säkerställer Fincet hög kundnöjdhet och förtroende genom att leverera pålitliga och effektiva mjukvaruprodukter och lösningar som hjälper kunder att förbättra sin produktivitet.


SV