Tietoturvapolitiikka

Fincet Oy:n toiminta täyttää lakisääteiset ja asiakkaiden vaatimukset toimittaessaan edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja asiakkailleen. Riskienhallinta on olennainen osa Fincet turvallista ohjelmistokehitysprosessia. Tietoturvan hallintajärjestelmä on yhteneväinen ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksiin nähden. Johto vastaa turvallisuuden hallintajärjestelmän luomisesta ja ylläpidosta, ja on sitoutunut varmistamaan sen toimivuuden jatkuvalla parantamisella. Yrityksen johto luo edellytykset turvalliselle ohjelmistokehityksen elinkaarelle (SSDLC) ja valvoo, että prosessi noudattaa asetettuja tietoturvatavoitteita. Luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus ovat kaikkien tuotteidemme avainarvoja.

Kaikki työntekijät ovat vastuussa sovittujen turvatoimien toteuttamisesta työssään. Turvallisuusperiaatteita ja ohjeita noudattamalla Fincet varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja luottamuksen toimittamalla luotettavia ja tehokkaita ohjelmistotuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita parantamaan tuottavuuttaan.


FI