Teollisuuslaitosten tuotanto-ongelmien hallinnan kehittäminen kannattaa

Monelle teollisuudessa työskentelevälle erilaiset tuotantoon liittyvät ongelmat ovat hyvin tuttuja. Jokaisella tuotantolaitoksella on ajoittain erilaisia ongelmia, joiden ratkaisuun menee vaihteleva määrä aikaa. Näissä menetetään pitkällä aikavälillä paljon rahaa.

Ongelmien ratkaisemiseksi pidetään palavereita, joissa tehdään toimintasuunnitelmia ja määritellään tehtäviin vastuuhenkilöitä. Tehtäviin sisältyy yleensä erilaisia kokeiluja ja korjauksia eri osa-alueilta. Näin tehtävät menevät usein yli organisaatiorajojen sekä niihin voi liittyä myös ulkopuolisia toimijoita. Tehtävät sisältävät lisäksi usein ohjeita tuotannon operaattoreille.

Ongelmien ratkaisun haastavin osuus on yleensä toimenpiteiden seuranta. Tehtäviä on usein erilaisissa taulukoissa, joita jaetaan eri viestintävälineitä käyttäen. Erilaiset kokeilut ja korjaukset puolestaan voivat sijoittua ajallisesti hyvinkin pitkälle, koska kaikkea ei voida tehdä tuotannon ollessa käynnissä. Tämä asettaa haasteelliseksi reaaliaikaisen tilannekuvan vastuussa oleville henkilöille. Tästä johtuen joudutaan pitämään usein seurantapalavereita tilanteen selvittämiseksi.

Ongelmien ratkettua laaditaan yleensä raportti havainnoista ja ratkaisuista. Tämä vaihe on todella tärkeä, koska saman tyyppisiä ongelmia esiintyy usein ja niissä on samanlaisia piirteitä. Ratkaisujen järjestelmällinen raportointi on äärimmäisen tärkeää, koska tuotannon henkilöstö vaihtuu ajoittain. Uudet ihmiset törmäävät usein samoihin ongelmiin. Heidän on puolestaan haastavaa löytää toimenpiteet, jotka tehtiin aiempien ongelmien yhteydessä. Joskus tietoja ei ole tallennettu tai ne ovat työntekijöiden hiljaista osaamista. Tämän vuoksi toteutetaan usein samoja kokeiluja uudelleen ja uudelleen, vaikka niistä ei olisi apua.

Ongelmien ratkaisuun voidaan tuoda paremmilla työkaluilla huomattavaa apua.      Tool4pro digitaalinen töiden hallinta antaa erinomaisen alustan tuotannon ym. ongelmien ratkaisuun. Tool4pro:n avulla saadaan luotua tehtävälistat kaikille osapuolille vastuuhenkilöittäin, jotka päivittyvät henkilöiden suorittaessa tehtäviä. Kaikki toimenpiteet voidaan vaivattomasti kuitata tehdyksi joko tietokoneella tai mobiililaitteilla.

Kaikkien tehtävien sisälle voidaan luoda tehtäväkohtaiset ohjeet ym. tarvittavat tiedot. Tehtävien suorittajat puolestaan voivat lisätä informaatiota (tekstiä, kuvia ja videota) tehtävien sisälle niiden suorituksen yhteydessä.

Tämän mallin avulla kaikki pysyvät tilanteen tasalla reaaliajassa, joka helpottaa systemaattista ongelmien ratkaisua. Kun ongelmat ovat ratkaistu, niin koko tehtäväketju tietoineen jää sovellukseen talteen. Tietoja voidaan sovelluksesta hakea, joka nopeuttaa edelleen ongelmien ratkaisua.

Työntekemistä helpottava Tool4pro antaa erinomaisen alustan myös erilaisten ongelmien ratkaisuun. Mobiililaitteet tukevat reaaliaikaisen informaation hallintaa. Ratkaistujen tapauksien järjestelmällinen tallennus nopeuttaa tulevaisuuden ongelmien ratkaisua. Kokonaisuutena järjestelmällinen toiminta ongelmien hallinnassa säästää merkittävästi rahaa. Tuotantolaitos puolestaan käy tasaisemmin ja turvallisemmin, mikä puolestaan tukee kestävää kehitystä.

-Lasse Kauppinen

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *