Käyttäjäystävällinen työnhallinta

Käyttäjäystävällisellä sovelluksella helpotat kaikkien työntekijäryhmien työnhallintaa

Tool4pron ominaisuudet

Digitaalisissa sovelluksissa tärkein ominaisuus on käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys. Tool4pron käytettävyys on testattu teollisuuden eri käyttäjäryhmille, joiden palaute on ollut erittäin hyvä. Reaaliaikaisen informaation avulla työnhallinta helpottuu. 

Käyttäjäystävällinen

Sovellusta voi käyttää tietokoneella ja mobiililaitteilla. Tool4pro on kehitetty teollisuuden tarpeisiin. Käyttöliittymä ja sovelluksen toiminta on rakennettu ja testattu autenttisissa olosuhteissa.  Helppo käyttöliittymä mahdollistaa toiminnan vaativissakin olosuhteissa.  Käyttäjät voivat raportoida omat havaintonsa helposti ja ottaa lisäksi kuvia tai videoita. Sovelluksessa voi hyödyntää puhelimen sanelutoimintoa tietojen syöttämiseen. 

Verkkopohjainen palvelu on nopea ottaa käyttöön ja lisää käyttäjiä kutsutaan sähköpostilla, mikä nopeuttaa kaikkien osapuolten liittymistä alustaan. 

Käyttöönottoprojekti on nopea ja yksinkertainen.

Tehtäväkohtainen ohjeistus

Tehtäväkohtainen ohjeistus helpottaa töiden tekemistä ja työnhallintaa. Ohjeistus kulkee kaikkialle mukana digitaalisessa muodossa.  Erilaiset ohjeet on helppo jaotella tehtävien sisälle. Tehtäviin voidaan lisätä kuvia, videoita, linkkejä sekä pdf-dokumentteja. Tehtäväkohtainen havainnollistava ohjeistus parantaa turvallisuutta estäen väärinkäsityksiä . 

Tehtävä voidaan myös vaiheistaa niin moneen osatehtävään kuin käyttäjä haluaa. Tämä selkeyttää tehtävän suorittamista. 

Reaaliaikainen aikajana ja tilannekuva

Tool4pro:n tieto päivittyy reaaliajassa tekijöiden suorittaessa tehtäviä. Kaikki tieto tehtävien etenemisestä päivittyy automaattisesti aikajanakaavioon ja tilannekuvanäyttöihin. Tietojen reaaliaikaisuus säästää paljon aikaa raportoinnista töiden suorittamiseen.

 

 

Riippuvuuksien hallinta

Asettamalla töiden välille riippuvuuksia varmistetaan töiden suorittamisen ehdoton turvallisuus. Riippuvuuksien avulla työt ovat lukossa niin kauan, kunnes niihin liittyvät työt ovat valmistuneet. Tällä ominaisuudella varmistetaan myös projektien oikea-aikainen ja järjestelmällinen eteneminen.

Sähköiset työluvat

Jokainen suunniteltu tehtävä toimii työlupana. Yksittäinen tehtävä pitää sisällään kaiken työluvassa tarvittavan informaation. Käyttämällä töiden välillä riippuvuuksia varmistetaan turvallinen työn suorittaminen.  Sovelluksen avulla voidaan myös määritellä erikoistyöluvat kuten tulityölupa, säiliötyölupa jne. Työlupien digitaalinen ja helppo hallinta sujuvoittaa esimiesten ja työnsuorittajien  arkea.

Nopea raportointi

Sovelluksen avulla voidaan nopeasti luoda tulostettavia pdf-raportteja suoritetuista tehtävälistoista. Nopealla raportoinnilla helpotetaan erityisesti huoltohenkilöiden työkuormaa. He saavat tulostettua raportit välittömästi huoltokohteen valmistuttua. 

 

Suojainten määrittely

Tool4pro:lla luotuun tehtävään voidaan määritellä kaikki turvallisen tekemisen edellyttämät henkilösuojaimet. Työntekijä näkee omassa näkymässään kaikki hänelle osoitetussa tehtävässä vaadittavat suojaimet. 

 

Poikkeamien ja havaintojen kirjaus

Tool4pro avulla voidaan myös sujuvasti kirjata poikkeamat ja havainnot. Nopea ja vaivaton poikkeamien kirjaus madaltaa niiden tekemisen kynnystä.

Datan tallennus

Kaikki tehtäviin liittyvä data tallentuu
pilveen, jolloin sitä voidaan hyödyntää myöhemmin. Kerätty data on
arvokasta ja sen avulla on helppo kehittää toimintoja sekä suunnitella uusia
tapahtumia ja projekteja

 

Älykkäät työkalut

Tool4pron kanssa voidaan myös hyödyntää helppokäyttöisiä älykkäitä työkaluja. Tuotevalikoimassamme on helppokäyttöinen älylasipaketti.  Älylasien avulla etätuki  on helposti saavutettavissa. Työntekemistä voi auttaa reaaliaikaisen kuvan ja äänen avulla, jolloin yksittäistä henkilöä tai työryhmään pystytään auttamaan missä päin maailmaa tahansa.

Kieliversiot

Työnhallinnan kannalta on tärkeää, että sovelluksen informaatio on omalla äidinkielellä. Tool4pro sovellus on käännettävissä kaikille kielille

FI