lasse

Kuinka digitaaliset työkalut auttavat etenemään kohti kestävämpää huomista? Lue 3:sta konkreettisesta mahdollisuudesta.

YK:n asettama kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Tavoite numero 9 on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on uudistaa teollisuutta ja infrastruktuuria kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja […]

Kuinka digitaaliset työkalut auttavat etenemään kohti kestävämpää huomista? Lue 3:sta konkreettisesta mahdollisuudesta. Lue lisää "

Miksi kehitystä ei saa unohtaa, vaikka suhdanteet laskevat?

Yleensä laskusuhdanteessa yrityksissä aletaan sopeuttamaan toimintoja, mihin liittyy valitettavasti myös henkilöstöleikkauksia. Tilanteessa töiden määrä ei välttämättä vähene, vaan tehtäviä jaetaan henkilöstön kesken sekä osa ulkoistetaan. Toimenpide voi lamaannuttaa yrityksen toimintaa, koska aina tehtävien siirto omille ja ulkoisille resursseille ei ole täysin mutkatonta. Oman henkilöstön on hankala tarttua uusiin tehtäviin omien kiireiden ja työkuorman keskellä. Ulkoistaminen

Miksi kehitystä ei saa unohtaa, vaikka suhdanteet laskevat? Lue lisää "

HERO Safety tehostaa toimintaansa Tool4pro®:lla

HERO Safety on alan johtava kattoturvatuotteiden toimittaja ja sertifioitu asennusorganisaatio. Yritys tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia putoamissuojaustuotteita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden asentamiseen, kunnossapitoon ja huoltoon. Tehostaakseen toimintaansa HERO Safety oli etsimässä järjestelmää, jolla helpotetaan tarkastus- ja asennustyömaiden hallintaa sekä raportointia. Tool4pro®-ohjelmisto tarjosi tähän erinomaisen ratkaisun, jonka avulla toimintaa saatiin tehostettua. Ohjelmiston avulla työmaan hallinta saadaan hoidettua samassa

HERO Safety tehostaa toimintaansa Tool4pro®:lla Lue lisää "

Tiesitkö, että heikko tiedonkulku suurentaa usein tapaturmien riskiä? Näin tilanne korjataan.

Nolla tapaturmaa on työelämässä kaikkien tavoitteena, ja sen saavuttaminen  vaatii koko henkilöstön sitoutumista tavoitteeseen sekä turvallisuutta tukevia prosesseja ja menetelmiä. Teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokeissa ja vikatilanteiden korjaamisessa tiedonkulku on yksi merkittävimmistä tekijöistä työturvallisuuden varmistamisessa – ja sitä voidaan parantaa nykyaikaisilla menetelmillä. Korjauksiin ja huoltotöihin liittyy kohteen turvallisuuden varmistaminen. Töitä ei missään tilanteessa saa aloittaa, mikäli turvallisuus

Tiesitkö, että heikko tiedonkulku suurentaa usein tapaturmien riskiä? Näin tilanne korjataan. Lue lisää "

Olisiko aika kysyä, mitä työkaluja toimihenkilöt toivovat?

Teollisuuden yrityksissä on paljon hienoa teknologiaa ja palveluja, mutta toimintatapoihin ja työntekemiseen liittyviin työkaluihin investoiminen jää usein vähemmälle huomiolle. Tämä näkyy erityisesti toimihenkilöiden kohdalla, koska hekin kaipaavat työskentelyä helpottavia työkaluja. Digitalisaatioon investoitaessa on tapana hankkia uusi järjestelmä, jonka kaikkia ominaisuuksia ei kuitenkaan oteta käyttöön ja järjestelmän tarjoama hyöty ja pontentiaali jää osin käyttämättä. Toimihenkilöt kuitenkin

Olisiko aika kysyä, mitä työkaluja toimihenkilöt toivovat? Lue lisää "

Pelkkä kunnossapitojärjestelmä ei riitä huoltoseisokin hallintaan – mutta ratkaisu on nyt saatavilla

Kunnossapitojärjestelmä on suunniteltu erityisesti työkaluksi tuotantolaitosten kunnossapidon henkilöstölle.  Se on tärkeä työkalu tuotantolaitoksille, joissa sitä käytetään ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon suunnitteluun ja hallintaan. Sen avulla hallitaan mm. tuotantolaitosten laiterekisterit, varaosat, laitteisiin liittyvät vikailmoitukset ja työtilaukset. Perinteisesti tuotantolaitosten kunnossapito-osasto hallitsee vastuualueensa kunnossapitojärjestelmän avulla, kun taas tuotanto hallitsee omaa vastuualuettaan muilla menetelmillä.  Tuotannon henkilöstö ei käytä kunnossapitojärjestelmää,

Pelkkä kunnossapitojärjestelmä ei riitä huoltoseisokin hallintaan – mutta ratkaisu on nyt saatavilla Lue lisää "

Kuinka lyhennät teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokkiaikaa jopa 20 %?

Tuotantolaitoksen kunnossapidon huoltoseisokki on monessa suhteessa kriittinen tapahtuma. Monella perinteisen prosessiteollisuuden alalla huoltoseisokit suunnitellaan hyvin huolellisesti etukäteen tuotantokatkoksen keston minimoimiseksi. Seisokin toteutuksen aikana viiveitä kuitenkin usein ilmaantuu, mihin yhtenä syynä on puute työkaluista, jotka tukisivat seisokkitöiden hallintaa. . Esimerkiksi paperiteollisuudessa yhden huoltopäivän aikana voi olla jopa yli 200 tehtävää, joita suorittavat eri tahot, esim. tuotannon

Kuinka lyhennät teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokkiaikaa jopa 20 %? Lue lisää "

Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätyöratkaisuilla voidaan vähentää tapaturmia?

Metsäteollisuusyrityksissä työtapaturmien määrä on laskenut viimeisen 10 vuoden aikana, mikä käy ilmi Metsäteollisuus ry:n tilastoista. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Se on mahdollista saavuttaa työprosesseja sekä työmenetelmiä kehittämällä. Halutun tavoitetason saavuttamiseen vaikuttavat oleellisesti henkilöstön sitoutuminen ja asenteet. Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätukiratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi tapaturmien vähentämiseen? Kehittämämme Tool4pro työnhallintasovelluksen avulla voidaan kehittää ja parantaa turvallisuutta

Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätyöratkaisuilla voidaan vähentää tapaturmia? Lue lisää "

Teollisuuslaitosten tuotanto-ongelmien hallinnan kehittäminen kannattaa

Monelle teollisuudessa työskentelevälle erilaiset tuotantoon liittyvät ongelmat ovat hyvin tuttuja. Jokaisella tuotantolaitoksella on ajoittain erilaisia ongelmia, joiden ratkaisuun menee vaihteleva määrä aikaa. Näissä menetetään pitkällä aikavälillä paljon rahaa. Ongelmien ratkaisemiseksi pidetään palavereita, joissa tehdään toimintasuunnitelmia ja määritellään tehtäviin vastuuhenkilöitä. Tehtäviin sisältyy yleensä erilaisia kokeiluja ja korjauksia eri osa-alueilta. Näin tehtävät menevät usein yli organisaatiorajojen sekä

Teollisuuslaitosten tuotanto-ongelmien hallinnan kehittäminen kannattaa Lue lisää "

FI