Det lönar sig att utveckla hanteringen av produktionsproblem i industrianläggningar

Många som arbetar inom industrin är väl förtrogna med olika produktionsrelaterade problem. Varje produktionsanläggning har olika problem från tid till annan, vars lösning tar varierande tid. Det går mycket pengar förlorade i dessa i längden.

För att lösa problemen hålls möten, där handlingsplaner görs och ansvariga personer definieras för uppgifterna. Uppgifterna innefattar vanligtvis olika experiment och korrigeringar inom olika områden. På så sätt går uppgifterna ofta över organisatoriska gränser och de kan även involvera externa aktörer. I arbetsuppgifterna ingår dessutom ofta instruktioner för produktionsoperatörer.

Den mest utmanande delen av att lösa problem är vanligtvis att övervaka åtgärderna. Uppgifterna finns ofta i olika tabeller, som fördelas med olika kommunikationsmedel. Olika experiment och reparationer kan däremot ta ganska lång tid, eftersom allt inte går att göra medan produktionen är igång. Detta gör en realtidsbild av situationen utmanande för de ansvariga. På grund av detta måste vi hålla täta uppföljningsmöten för att klargöra situationen.

Efter att problemen är lösta görs vanligtvis en rapport om fynd och lösningar. Detta steg är verkligen viktigt eftersom samma typ av problem uppstår ofta och har liknande egenskaper. Systematisk rapportering av lösningar är oerhört viktigt, eftersom produktionspersonal ändras från tid till annan. Nya människor stöter ofta på samma problem. I sin tur är det utmanande för dem att hitta de åtgärder som vidtagits i samband med tidigare problem. Ibland registreras inte informationen eller så är det de anställdas tysta kunskaper. På grund av detta utförs ofta samma experiment om och om igen, även om de inte är till hjälp.

Bättre verktyg kan vara till stor hjälp för att lösa problem. Tool4pro digital arbetsledning ger en utmärkt plattform för att lösa produktions- och andra problem. Med Tool4pro kan uppgiftslistor skapas för alla parter av ansvariga personer, som uppdateras i takt med att personerna utför uppgifter. Alla procedurer kan enkelt bekräftas som de görs antingen på en dator eller mobila enheter.

Inom alla uppgifter kan uppgiftsspecifika instruktioner och annan nödvändig information skapas. Å andra sidan kan de som utför uppgifterna lägga till information (text, bilder och video) inuti uppgifterna i samband med att de utförs.

Med denna modell håller alla sig uppdaterade i realtid, vilket underlättar systematisk problemlösning. När problemen är lösta sparas hela uppgiftskedjan med dess information i applikationen. Information kan hämtas från applikationen, vilket ytterligare påskyndar lösningen av problem.

Tool4pro, som underlättar arbetet, är också en utmärkt plattform för att lösa olika problem. Mobila enheter stöder informationshantering i realtid. Systematisk registrering av lösta ärenden påskyndar lösningen av framtida problem. Som helhet sparar systematiska åtgärder i problemhanteringen betydande pengar. Produktionsanläggningen å andra sidan går smidigare och säkrare, vilket i sin tur stödjer en hållbar utveckling.

- Lasse Kauppinen

Lämna en kommentar

SV