Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätyöratkaisuilla voidaan vähentää tapaturmia?

Metsäteollisuusyrityksissä työtapaturmien määrä on laskenut viimeisen 10 vuoden aikana, mikä käy ilmi Metsäteollisuus ry:n tilastoista. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Se on mahdollista saavuttaa työprosesseja sekä työmenetelmiä kehittämällä. Halutun tavoitetason saavuttamiseen vaikuttavat oleellisesti henkilöstön sitoutuminen ja asenteet.


Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätukiratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi tapaturmien vähentämiseen? Kehittämämme Tool4pro työnhallintasovelluksen avulla voidaan kehittää ja parantaa turvallisuutta entisestään. Sovelluksen ansiosta työnkulkua sekä työn turvallisuutta voidaan ohjata entistä paremmin. Sovelluksella voidaan asettaa turvallisuuteen liittyviä töitä sitoviksi töiksi, ennen varsinaisen kunnossapitotyön aloittamista. Tool4pro:ssa saadaan kaikki vaadittavat työohjeet kulkemaan työn suorittajien mukana mobiililaitteissa. Työn vaatimat henkilösuojaimet määritellään jokaisen työn vaatimusten mukaisiksi.

Tool4pro sovelluksen ohella käytössäsi ovat myös älykkäät etätukilaitteet. Näiden avulla saadaan työnsuorittajia autettua äänen sekä live-kuvan avulla nopeasti. Etätukilaitteet vähentävät mm. vääriä työskentelytapoja huoltotöissä turvallisuuden ohella. Etätukitapahtuma voidaan myös tallentaa tulevaa koulutuskäyttöä tai ohjeistusta varten. Nopea apu tarvittavilta ammattilaisilta, joko reaaliajassa taikka tallennettuna interaktiivisena työnopastusvideona, tuo varmuutta kokemattomallekin työntekijöille työn suorittamiseen. Esimerkkinä voisi mainita vaativat nostotyöt. Nostotyössä saadaan reaaliaikainen ääni- ja kuvayhteys nosturinkuljettajan ja nostettavan taakan asennusta suorittavan henkilön välille silloinkin, kun suoraa näköyhteyttä henkilöiden välillä ei ole.

Työn tekemisistä tukevilla helppokäyttöisillä työkaluilla vähennetään työkuormaa, mikä laskee työn stressaavuutta. Tällaisessa työympäristössä työturvallisuuden hallinta on helpompaa ja kaikilla työhön osallistuvilla on oikea tilannekuva.

Kommentoi

FI