Varför kan vi inte glömma utvecklingen, även när konjunkturen går ner?

Rörlighet på plats

Vanligtvis i en nedgång börjar företagen anpassa verksamheten, vilket tyvärr också innebär personalneddragningar. I det här läget minskar inte nödvändigtvis arbetsmängden utan arbetsuppgifterna fördelas på personalen och en del läggs ut på entreprenad. Åtgärden kan lamslå företagets verksamhet, eftersom överföringen av uppgifter till egna och externa resurser inte alltid är helt okomplicerad. Det är svårt för vår egen personal att ta på sig nya arbetsuppgifter mitt i sin egen arbetsbelastning. Outsourcing är å andra sidan alltid ett eget projekt, som också kräver egna resurser. I en förändring fortsätter verksamheten ofta med samma processer och svaga verktyg. 

Företagets verksamhet förblir lönsam när det finns arbetsprocesser, verktyg som underlättar arbetet och kompetent personal. Framför allt bör processer granskas kritiskt genom att tänka på hur man effektiviserar verksamheten och samtidigt upprätthåller prestationsnivån.

Ett exempel på tidskrävande arbete är olika projektförloppsrapporter etc. Det finns moderna digitala verktyg som Tool4pro för att hjälpa till med arbete, rapportering och projektledning. Dessa verktyg hjälper till att minimera onödig rapportering och underlättar arbetsbördan. 

Ofta går även kunskapen förlorad tillsammans med personalminskningen. Det finns smarta fjärrsupportenheter och program gjorda för fjärrsupport som Realwear & VSight för att fylla kompetensluckan. Med dessa verktyg kan du få hjälp av flera experter på plats i realtid precis när hjälp behövs. Förutom fjärrsupport är dessa verktyg utmärkta för att göra videoinspelningar under vanligt arbete och inspelningarna kan enkelt bearbetas till interaktiva arbetsinstruktioner. Det hela kan stödjas med hjälp av en digital Matterport-tvilling, där alla instruktioner och dokumentation virtuellt kopplas till den verkliga arbetsmiljön. 

Låt inte lågkonjunkturen förlama dig! Behåll din konkurrenskraft genom att utveckla funktioner. Låt oss analysera situationen tillsammans och hitta verktyg som underlättar arbetet som passar dina behov. Vi lovar att dessa verktyg har en kort återbetalningstid och utmärkt personaltillfredsställelse. Det snurrande hjulet blir inte mossigt, så håll hjulen i rörelse.

Lämna en kommentar

SV