Hur hjälper digitala verktyg att gå mot en mer hållbar morgondag? Läs om 3 konkreta möjligheter.

Modern digital värld

FN:s målprogram för hållbar utveckling syftar till att eliminera extrem fattigdom och hållbar utveckling, som tar lika hänsyn till miljö, ekonomi och människor. Mål nummer 9 är att bygga hållbar infrastruktur och främja hållbar industri och innovation. År 2030 är målet att förnya industri och infrastruktur i enlighet med hållbar utveckling, att öka resursanvändningen och att öka införandet av rena och miljövänliga tekniker och produktionsprocesser i enlighet med varje lands egen förmåga. Dessa frågor är också starkt representerade i företagens strategier.

Ofta inom industrin, inför ett projekt eller underhållsarbete, görs olika undersökningar och undersökningar i anslutning till t ex fabrikens infrastruktur. Undersökningarna görs av experter på plats. Detta kräver frekventa resor. 

Resor relaterade till dessa kartläggningsarbeten kan minskas med t.ex. med hjälp av digitala tvillingar. Med Matterport digital twin kan en virtuell modell av hela fabriksmiljön skapas. Denna modell kan ses på distans eller i möten, och det är inte alltid nödvändigt för ett stort antal personer att besöka sidan. Att använda en digital tvilling minskar därför onödiga besök på destinationen och sänker därmed koldioxidavtrycket.

I sin tur kan industriell projektledning förbättras med realtidsarbete och projektledningsprogram Tool4pro. I projekt görs många saker med hjälp av flera intressenter och maskiner. Med svaga ledningsverktyg är projekten inte helt under kontroll. Av denna anledning kan t.ex. onödiga resor, överdriven användning av resurser och maskiner. Onödig körning uppstår om förutsättningarna för t ex installation och uppstart inte är klara. Dessutom förs även maskiner till byggarbetsplatserna, trots att det inte finns någon beredskap att använda maskinerna. På grund av snäva scheman kan maskinerna behöva flytta till en annan plats och återvända senare. Med hjälp av Tool4pro kan projektledningen förbättras och beroenden mellan jobben säkerställer att arbetet utförs korrekt och att resurserna utnyttjas optimalt. Data som erhålls från projekt och arbete kan användas i framtida projekt, vilket bidrar till att ytterligare förbättra verksamheten och optimera resurserna. Tool4pro kan användas för att avsevärt minska koldioxidavtrycket för projektledning. 

Utöver ovanstående, inom industrin, både i projekt och i den dagliga driften av fabriken, måste problem ofta lösas med hjälp av olika experter. Problemen i sig kan vara relaterade till produktionsineffektivitet, hög energiförbrukning, användning av råvaror, säkerhet eller utsläpp. När man löser problem flygs ofta in experter från hela världen för att undersöka situationen. Detta går väldigt långsamt och belastar miljön. 

RealWear bärbara smarta enheter revolutionerar lösningen av problem. Med hjälp av smarta enheter kan flera experter från olika platser snabbt involveras på distans. Arbetare kan lösa problem samtidigt som experter vägleder dem att prova olika lösningsalternativ med tydliga instruktioner.


En mängd olika snabbt implementerbara digitala plattformar och verktyg kan hjälpa till att förbättra resursanvändningen, minska miljöpåverkan, öka medvetenheten och främja globalt samarbete för en hållbar framtid. Dessa tre nämnda lösningar är en möjlighet för företag att implementera en hållbar utvecklingsstrategi.

Lämna en kommentar

SV