Pelkkä kunnossapitojärjestelmä ei riitä huoltoseisokin hallintaan – mutta ratkaisu on nyt saatavilla

Kunnossapitojärjestelmä on suunniteltu erityisesti työkaluksi tuotantolaitosten kunnossapidon henkilöstölle.  Se on tärkeä työkalu tuotantolaitoksille, joissa sitä käytetään ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon suunnitteluun ja hallintaan. Sen avulla hallitaan mm. tuotantolaitosten laiterekisterit, varaosat, laitteisiin liittyvät vikailmoitukset ja työtilaukset. Perinteisesti tuotantolaitosten kunnossapito-osasto hallitsee vastuualueensa kunnossapitojärjestelmän avulla, kun taas tuotanto hallitsee omaa vastuualuettaan muilla menetelmillä.  Tuotannon henkilöstö ei käytä kunnossapitojärjestelmää, koska se ei mahdollista tuotannon töiden hallintaa sujuvalla tavalla. Kunnossapitojärjestelmää ei näin ollen voi käyttää ainoana työkaluna huoltoseisokin kokonaisuuden hallintaan. 

Niiden töiden osuus, jotka eivät ole kunnossapitojärjestelmässä voi olla huomattavan suuri. Esimerkkinä paperikoneen lyhyissä seisokeissa kunnossapitoon liittyviä töitä on vain n. 10-20 %, mikä on varsin pieni osuus kokonaisuudesta. Suurin osa töistä on tuotannon ylläpitotöitä ja turvallistamisia. Kun kokonaisuutta ei voida hallita kunnossapitojärjestelmässä joudutaan käyttämään paljon paperisia kuittauslistoja sekä toimintaohjeita. Kun käytössä olevat järjestelmät eivät tue reaaliaikaista seisokinhallintaa, joudutaan tilannetta hallitsemaan puhelimitse, viesteillä ja tilannekatsauspalavereilla. 

Mikäli seisokit halutaan saada toteutettua suunnitelmien mukaisesti, kunnossapitojärjestelmän ohelle vaaditaan muita työkaluja. Kokonaisuuden hallintaan soveltuvat työkalut tarjoavat käynnissäpitojoukkueelle tehokkaan paketin huoltoseisokkien hallintaan. Ei siis kannata väkisin yrittää soveltaa järjestelmiä käyttötarkoituksiin, joihin ne eivät sovellu. 

Kehittämämme Tool4pro® työn- ja projektinhallinnan sovellus sopii erinomaisesti monimutkaisten huoltoseisokkien hallintaan kaikille sidosryhmille. Alla muutama merkittävä tekijä, joiden vuoksiTool4pro®:lla huoltoseisokinhallinta onnistuu

Sovelluksen avulla kaikkien osapuolten työt saadaan saman käyttöliittymän taakse.

Suunnitelmat näkyvät reaaliajassa kaikille koko ajan

Tool4prossa töiden välille voidaan asettaa riippuvuuksia, joilla varmistetaan esim. huoltotöiden turvallisuutta ja töiden järjestelmällinen suoritus

Tool4pro®-sovellus mahdollistaa koko työohjeistuksen liittämisen työtehtävään, esimerkiksi tiedostoina, kuvina tai videoina.

Töiden etenemisen läpinäkyvä seuranta parantaa tiedonkulkua ja helpottavat esihenkilöiden työkuormaa. 

Kokonaisuuden hallintaan kehitetyllä sovelluksella on mahdollista saada huoltoseisokit paremmin hallintaan. Näin saadaan lyhennettyä seisokkien kestoa jopa 20 %, joka lisää tuottavuutta merkittävästi.


Kommentoi

FI