Enbart ett underhållssystem räcker inte för att hantera driftstopp – men en lösning finns nu tillgänglig

Underhållssystemet är speciellt utformat som ett verktyg för underhållspersonalen i produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för tillverkningsanläggningar, där det används för att planera och hantera förebyggande och korrigerande underhåll. Den används för att hantera t.ex. utrustningsregister över produktionsanläggningar, reservdelar, felanmälningar och arbetsorder relaterade till utrustning. Traditionellt sköter underhållsavdelningen för produktionsanläggningar sitt ansvarsområde med hjälp av ett underhållssystem, medan produktionen sköter sitt eget ansvarsområde med andra metoder. Produktionspersonal använder inte underhållssystemet, eftersom det inte möjliggör ledning av produktionsarbetet på ett smidigt sätt. Underhållssystemet kan därför inte användas som det enda verktyget för att hantera hela underhållsstoppet. 

Andelen jobb som inte finns i underhållssystemet kan vara avsevärt stor. Till exempel, under korta stillestånd av pappersmaskinen, finns det bara ca 10-20 % underhållsrelaterade arbeten, vilket är en ganska liten del av helheten. Det mesta av arbetet är produktionsunderhållsarbete och säkerhet. När helheten inte kan styras i underhållssystemet måste många papperskvitteringslistor och bruksanvisningar användas. När systemen som används inte stöder driftstopp i realtid måste vi hantera situationen via telefon, meddelanden och lägesgranskningsmöten. 

Om driftstoppen ska genomföras enligt plan krävs andra verktyg utöver underhållssystemet. Verktyg som är lämpliga för övergripande ledning erbjuder underhållsteamet ett effektivt paket för att hantera underhållsstopp. Så det är inte värt att försöka applicera system med kraft för användningar som de inte är lämpliga för. 

Tool4pro® arbets- och projektledningsapplikation vi utvecklade är idealisk för att hantera komplexa underhållsstopp för alla intressenter. Nedan finns några viktiga faktorer som gör underhållsavbrottshantering framgångsrik med Tool4pro®

Med hjälp av applikationen kan alla parters arbete utföras bakom samma användargränssnitt.

Planerna är synliga i realtid för alla hela tiden

I Tool4pro kan beroenden ställas in mellan jobben för att säkerställa till exempel säkerheten vid underhållsarbete och systematiskt utförande av arbete

Applikationen Tool4pro® gör det möjligt att bifoga hela arbetsinstruktionen till arbetsuppgiften, till exempel som filer, bilder eller filmer.

Transparent övervakning av arbetets framsteg förbättrar informationsflödet och underlättar arbetsbördan för arbetsledare. 

Med applikationen utvecklad för att hantera helheten är det möjligt att få bättre kontroll över underhållsstopp. På så sätt kan stilleståndstiden förkortas med upp till 20 %, vilket ökar produktiviteten avsevärt.


Lämna en kommentar

SV