Hur minskar du stilleståndstiden för industriellt underhåll med upp till 20 %?

Driftstopp för en produktionsanläggning är en kritisk händelse i många avseenden. Inom många områden av den traditionella processindustrin planeras underhållsstopp mycket noggrant i förväg för att minimera varaktigheten av produktionsavbrottet. Det uppstår dock ofta förseningar under genomförandet av avstängningen, en av anledningarna till detta är bristen på verktyg som skulle stödja hanteringen av avstängningsarbetet. . Till exempel, inom pappersindustrin kan det under en underhållsdag vara upp till mer än 200 uppgifter som utförs av olika parter, till exempel produktionsoperatörer, underhållsarbetare och delvis underleverantörer. Uppgiftshantering med endast pappersbekräftelselistor är mycket utmanande, eftersom informationen då inte är realtid, utan status för slutförandet av uppgifterna kan ses först i efterhand.
Ofta orsakas förseningar av underhållsstopp av oavsiktliga arbetsförseningar eller dålig planering, som i sin tur orsakas av avbrott i informationsflödet. Hantering av informationsflöde och driftstopp kan utvecklas med innovativa digitala verktyg. Smidigare stillestånd innebär kortare produktionsavbrott och högre produktion.

Tool4pro är ett utmärkt verktyg för att hantera underhållsstopp vid industriellt underhåll. Det gör arbetsledningen avsevärt enklare och underhållsstopptiderna förkortas.
💻 Aktuella planer synliga för alla parter = schemahantering
📱 Applikation ingår på alla enheter = övergripande hantering
📱 Övervakning av uppgifters framsteg i realtid = schemahantering
📑 Arbetsinstruktioner lättillgängliga = arbetsprestationen blir lättare
🔧 Beroenden mellan jobb = snabb och säker utförande av arbete

💶 Kortare underhållsstopp innebär en högre driftstakt, vilket innebär en större inkomstkälla.

 

 


Nedan följer ett exempel på beräkning som visar vad en besparing på 20 % kan innebära på ett år. Du hittar kalkylatorn på vår hemsida. Med kalkylatorn kan du simulera besparingspotentialen med att förkorta stilleståndstiden.

Nu ska du gärna prova Tool4pro för driftstoppshantering, eftersom potentialen i utvecklingen av driftstoppshantering för industriellt underhåll är stor!

Lämna en kommentar

SV