Teollisuuden kunnossapito – mikä on huoltoseisokki ja mikä tekee sen suunnittelusta haastavan?

Teollisuuden huoltoseisokissa laitos on ajettava alas kunnossapitoa ja ylläpitotoimia varten, koska laitteita ei voida huoltaa niiden ollessa käynnissä. Huoltoseisokissa tehdään mahdollisimman paljon ennakoivaa kunnossapitoa, ylläpitoa ja vaadittavia korjauksia, jotta tuotantoa voidaan ajaa häiriöittä seisokin päätyttyä.  

Huoltoseisokki on tapahtumana haastava, joten huolellinen suunnittelu on välttämätöntä. Tapahtuman aikana tehdään paljon töitä rajatussa ajassa useiden eri osapuolten toimesta. Suunnitteluun käytetään paljon aikaa, jotta tapahtuma sujuisi halutussa aikataulussa tehokkaasti ja turvallisesti. Suunnitelmat laaditaan yhdessä tuotannon ja kunnossapidon yhteistyönä, koska korjaus- ja huoltotöihin sisältyy usein mm. turvallistamisia, prosessin erotuksia ja puhdistuksia.

Tapahtumat suunnitellaan usein hyödyntäen kunnossapitojärjestelmiä, joista kunnossapidon työtilaukset siirretään edelleen joko taulukkolaskenta- tai projektiohjelmiin. Usein kunnossapitotyöt ja tuotannon työt (puhdistukset, turvallistamiset ja prosessin erotukset) eritellään omiksi työkokonaisuuksiin, koska käytettävissä ei ole kaiken kattavaa suunnittelujärjestelmää.

Ensimmäisenä määritellään seisokin aikataulu sekä työlistat, jotka määräytyvät käytettävissä olevan ajan tai kriittisen työn perusteella. Työlistojen laadinnassa joudutaan tekemään usein kompromisseja käytettävissä olevan ajan suhteen. Suunnittelu on yleensä haastavaa, koska töihin sisältyy valmistelevia tehtäviä (mm. turvallistamiset), ja töitä tekevät useat eri osapuolet. Haasteena on myös se, että tilanne ehtii usein muuttua ennen seisokkia, mikä voi edellyttää muutoksia suunnitelmaan.

Aikataulutuksen jälkeen kartoitetaan töihin vaadittavat resurssit, jotta työt saadaan suoritettua halutussa aikataulussa. Resurssisuunnitelussa määritellään töille vaadittava työntekijät ja erilaiset suuremmat koneet kuten nosturit jne. Työntekijöinä ovat yleensä sekä oma henkilöstö että alihankkijat. Resurssisuunnittelussa huomioidaan myös töiden vaatimat hyödykkeet kuten paineilma, vesi ja sähkö.

Suunnittelun päätteeksi kaikki työlistat ja aikataulut sekä ohjeistukset jaetaan osallistuville osapuolille joko tulosteina tai sähköisinä dokumentteina. Useimmiten listat ja ohjeistukset ovat edelleen paperisessa muodossa, mikä tuo omat haasteensa huoltoseisokin hallintaan.

Yksi suunnittelun merkittävimmistä haasteista on se, ettei saada laadittua kattavaa listaa kokonaisuudesta. Suunnittelun haasteena on myös, että suunnitelmat saadaan henkilöstölle vasta juuri ennen tapahtumaa. Tällöin työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin jää vähäiseksi ja töihin valmistautuminen lyhyeksi. Yksi haasteista on myös töiden riippuvuuksien suunnittelu, mikä on tärkeää turvallisen työskentelyn kannalta.

Yhteenvetona merkittävimmät seikat, jotka tekevät huoltoseisokin suunnittelun haastavaksi. Hyvä suunnittelu on tärkeää kustannustehokkaseen huoltoseisokkiin.

·       Tiukat aikataulut

·       Paljon töitä ja useita töitä suorittavia osapuolia

·       Turvallinen tekeminen vaatii erityistä suunnittelua ja turvallisuustoimenpiteitä kentällä

·       Suunnitelmia ja ohjeita taulukoissa ja papereilla

·       Kokonaisuuden hallinnan työkalut puuttuvat

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi olemme luoneet Tool4pro web-sovelluksen.

Kommentoi

FI