Industriellt underhåll - vad är ett underhållsstopp och vad gör det utmanande att planera?

I ett industriunderhållsstopp måste anläggningen stängas av för underhåll och underhåll, eftersom utrustningen inte kan servas medan den är igång. Under ett underhållsstopp utförs så mycket förebyggande underhåll, underhåll och erforderliga reparationer som möjligt, så att produktionen kan löpa smidigt efter att driftstoppet upphör.  

Underhållsavbrott är en utmanande händelse, så noggrann planering är avgörande. Under evenemanget görs mycket arbete på begränsad tid av flera olika parter. Mycket tid läggs på planering, så att evenemanget löper effektivt och säkert enligt önskat schema. Planerna upprättas tillsammans som ett samarbete mellan produktion och underhåll, eftersom reparations- och underhållsarbeten ofta omfattar t.ex. skydd, processseparationer och rengöringar.

Händelser planeras ofta med hjälp av underhållssystem, varifrån underhållsarbetsorder överförs till antingen kalkylblad eller projektprogram. Ofta är underhållsarbete och produktionsarbete (rengöring, säkrande och separation av processen) separerade i sina egna arbetsenheter, eftersom det inte finns något allomfattande planeringssystem tillgängligt.

Först definieras stilleståndsschemat och arbetslistor, som bestäms utifrån tillgänglig tid eller kritiskt arbete. Ofta måste kompromisser göras vid upprättandet av arbetslistor när det gäller tillgänglig tid. Planering är oftast utmanande eftersom arbetet innefattar förberedande uppgifter (t.ex. säkerhet), och arbetet utförs av flera olika parter. En annan utmaning är att situationen ofta hinner förändras innan stilleståndet, vilket kan kräva förändringar i planen.

Efter schemaläggning kartläggs de resurser som krävs för arbetet så att arbetet kan slutföras enligt önskat schema. Resursplanen definierar de anställda som krävs för arbetet och olika större maskiner såsom kranar etc. Medarbetarna är oftast både vår egen personal och underleverantörer. Resursplaneringen tar även hänsyn till de varor som arbetet kräver, såsom tryckluft, vatten och el.

I slutet av planeringen distribueras alla arbetslistor och scheman och instruktioner till de deltagande parterna antingen som utskrifter eller som elektroniska dokument. För det mesta är listor och instruktioner fortfarande i pappersform, vilket medför sina egna utmaningar när det gäller att hantera driftstopp.

En av de viktigaste utmaningarna i planeringen är att inte kunna sammanställa en heltäckande lista över helheten. Utmaningen med planering är också att planerna bara ges till personalen precis innan evenemanget. I det här fallet är möjligheten för anställda att påverka planerna begränsad och förberedelserna för arbetet korta. En av utmaningarna är också planeringen av jobbberoende, vilket är viktigt för ett säkert arbete.

Sammanfattningsvis de viktigaste aspekterna som gör det svårt att planera ett underhållsavstängning. God planering är viktig för kostnadseffektiva underhållsstopp.

·       Tajta scheman

·       Mycket arbete och flera parter som gör jobbet

·       Att göra det säkert kräver speciell planering och säkerhetsåtgärder i fält

·       Planer och instruktioner i tabeller och på papper

·       Verktygen för att hantera enheten saknas

För att lösa dessa problem har vi skapat webbapplikationen Tool4pro.

Lämna en kommentar

SV