Teollisuuden kunnossapito
20 % lyhyemmät
huoltoseisokit

Teollisuuden kunnossapito - ota teollisuuden tuotantolaitosten työt ja projektit hallintaan Tool4pro® avulla

Tool4pro® avulla hallitset teollisuuden töitä reaaliajassa

Haetko ratkaisua tuotannon toiminnan varmistamiseen ja teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokkien hallintaan?

Tool4pro on kehitetty teollisuuden tarpeisiin. Sovelluskehityksen taustalla ovat pitkän teollisen kokemuksen omaavat henkilöt. Taustalla on yli 30 vuoden käytännön kokemus teollisuuden ja tuotantolaitosten johtamisesta eri toimialoilta. 

Mielestämme sovellusten käyttöönoton tulee olla helppoa. Sovellusten käyttämisen tulee olla vaivatonta ja hyödyllistä kaikille osapuolille. Tavoitteenamme on, että tuotannon johtaminen sekä työnteon arki sujuisi helpommin. Kaikki tämä on mahdollista, kun kaikki tärkeä tieto on reaaliaikaisesti käytettävissäsi.

Tool4pro on kehitetty erityisesti teollisuuden tarpeisiin. Hyödynnät Tool4pro:ta helposti

  • teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokit
  • projektinhallinta
  • muutostöiden hallinta
  • koeajot ja tuotekehitysprojektit
  • ongelmanratkaisu
  • sähköiset työluvat
  • havaintojen ja poikkeamien hallinta
  • yleiset tehtävälistat

Sovelluksen avulla kerätään ainutlaatuista dataa työn eri vaiheista, jota voidaan hyödyntää tulevien toimintojen kehityksessä.

Sovelluksemme avulla saavutat tiimillesi asettamasi tavoitteet

Tuotantolaitosten huoltoseisokit ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti haastavia.

Huoltoseisokeissa on paljon liikkuvia osia ja työtä tekeviä tahoja. Kaikki pitää saada toimimaan yhteen tiukassa aikataulussa. Yksikin ylimääräinen tunti huoltoseisokin hallinnassa voi koitua kalliiksi.

Sivuillamme olevalla laskurilla voit laskea, kuinka paljon säästöjä voit saavuttaa Tool4pro:n avulla.

Asiakkaamme koostuvat tyytyväisistä teollisuuden toimijoista. Ota yhteyttä niin kerromme lisää

Lasse Kauppinen

Toimitusjohtaja
+358408267173
lasse.kauppinen@tool4pro.com

Kare Lappalainen

Asiantuntija
+358407536071
kare.lappalainen@tool4pro.com

Tool4pro®, paras ratkaisu teollisuuden työnhallintaan

Voit viimeinkin unohtaa käytössäsi olevat paperidokumentit ja sekalaiset taulukot töiden- ja projektien hallinnassa. Suunnittele ja toteuta erilaisia projekteja, hallitse töitä ja työlupia modernilla SaaS (Software as a service) sovelluksella.  Pystyt seuraamaan kaikkien osapuolten töiden edistymistä reaaliajassa ja reagoimaan tiedon avulla poikkeamiin nopeasti. Säästöt ovat merkittäviä, kun toiminnot sujuvat tehokkaasti.  Sovelluksen avulla varmistat turvallisen työskentelyn ja eliminoit riskit. 

Helppokäyttöinen

Teollisuuden tarpeisiin

Töiden reaaliaikainen hallinta

Tehtäväkohtainen ohjeistus

Rajaton määrä käyttäjiä

Työturvallisuuden varmistaminen

Pienentynyt hiilijalanjäki

Hyödyt tuotantolaitoksille käyttökohteittain

Heikko töiden- ja projektienhallinta ja niistä aiheutuvat viiveet lisäävät huomattavasti tuotannon menetyksiä. Viiveiden merkitys korostuu erityisesti teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokeissa, sekä monissa muissa tuotantolaitoksen toiminnoissa. Töidenhallinnan kehittämisellä tuotantolaitokset säästävät aikaa ja rahaa.

Tool4pro sovelluksen avulla näet töiden etenemisen reaaaliajassa. Teollisuuden kunnossapidon tehostuessa lisääntyy tuotantolaitoksen käytettävissä oleva tuotantoaika. Tool4pro:n avulla henkilöstön työnhallinta, työturvallisuus, työn tuottavuus sekä työtyytyväisyys paranevat!

Teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokkien hallinta

Sovelluksella hallitset teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokkeja reaaliajassa ja nopeutat seisokkien läpivientiä. Kaikkien huoltoseisokkiin osallistuvien osapuolten töitä ja työsuorituksia  pystytään hallitsemaan sovelluksessa samanaikaisesti. Tool4pro mahdollistaa reaaliaikaisen seisokkisuunnittelun osapuolten kesken. 

Sovelluksella luot tarvittavat töiden riippuvuudet ja lukitukset, töiden oikean etenemisen sekä turvallisuuden varmistamiseksi.   

Seisokkiin oleellisesti kuuluvien laitoksen käynnistykseen liittyvien tarkistuslistojen laatiminen on helppoa sovelluksen avulla. Tuotannon käynnistämisen tulee olla turvallista ja järjestelmällistä, mikä mahdollistaa paluun normaalille tuotantotasolle nopeasti.  

Huoltoseisokeista kertynyt data on arvokasta ja auttaa tulevaisuudessa kehittämään teollisuuden kunnossapitoa entistä tehokkaammaksi.  

Laske sivulla olevalla laskurilla tuotantolaitoksesi säästöpotentiaali. Laskurin löydät sivuston alaosasta.

Projektinhallinta

Tehokkaan projektinhallinnan edellytys on, että hallittavat tehtävät ja osapuolet ovat samassa sovelluksessa. Suunnittele projektin aikataulu helppokäyttöisillä aikajanakaavioilla, joka projektin toteutuksen aikana päivittyy automaattisesti tehtävien valmistuttua.

Reaaliaikainen tieto auttaa projektipäälliköitä pitämään projektit
aikataulussaan. 

Projektit pysyvät ja valmistuvat aikatauluissaan, jolloin projektista voidaan nopeasti siirtyä tuotantovaiheeseen. Resurssien optimaalinen hyödyntäminen säästää aikaa ja kustannuksia, koska resurssit vapautuvat suunnitellusti projekteista.

Muutostöidenhallinta

Tuotantolaitoksen muutostöiden hallinta helpottuu, kun pienetkin muutostyöt saadaan hoidettua järjestelmällisesti ja nopeasti. Tool4pro sovelluksella voidaan hallita kaikki työt aina suunnittelusta toteutukseen asti. Asennustyöt siirtyvät helposti huoltoseisokkien työlistoille, mikä helpottaa suunnittelijoiden ja työnjohtajien työkuormaa.

Havaintojen ja poikkeamien hallinta

Kaikki tarvittavat havainnot ja poikkeamat voidaan kirjata suoraan Tool4pro sovelluksen kautta. Nopea ja helppo havaintojen kirjaaminen kannustaa niiden tekemiseen. Havainnoista saadaan tärkeää informaatiota turvallisuuteen ja laadulliseen toimintaa liittyen.

 

Ongelmanratkaisu

Ongelmanratkaisu vaatii yleensä suunnitelmia ja niiden järjestelmällistä toteuttamista. Sovellus tukee systemaattista tekemistä ja reaaliaikainen tieto helpottaa suunnitelmien toteuttamista. Ratkaisut jäävät tehtävineen ja lisätietoineen talteen, jolloin niitä voidaan hyödyntää helposti tulevaisuudessa. Ongelmanratkaisun nopeutuessa tuotantoa voidaan tehdä entistä tehokkaammin ja tuottavammin.

 

Sähköiset työluvat

Tehtävät Tool4pro:ssa ovat samalla myös sähköisiä työlupia, jotka määritellään työntekijöille aivan kuten perinteiset työluvat, mutta digitaalisesti ja ilman viivettä.  Tehtävät sisältävät kaikki turvalliseen työn tekemiseen liittyvät asiat.

·        edeltävien töiden, lukitusten ja erotusten määrittely

·         tehtävien vaiheistus,

·        henkilösuojainten määrittely

·        lisätyöluvat kuten esimerkiksi tulityölupa, säiliötyölupa jne.

Digitaalisten työlupien käyttöönotto vapauttaa erityisesti esimiesten aikaa muiden tehtävien suorittamiseen.

Yleiset tehtävälistat

Kaikki tehtävälistat hallitaan samassa ympäristössä. Tämä vähentää erilaisten taulukoiden ja dokumenttien käyttöä. Nopea ja reaaliaikainen seuranta vähentää palavereiden määrää ja aikaa jää enemmän itse työnteolle..

Koeajot ja tuotekehitysprojektit

Tuotannolliset koeajot ovat helppo hallita kokonaisuudessaan sovelluksen avulla. Kaikki osapuolet ulkopuolisista toimittajista lähtien ovat samassa näkymässä. Koeajon suoritusta on helppo hallita reaaliajassa, mikä helpottaa myös tuotannon operaattoreiden työskentelyä. Koeajojen vaiheet toteutuvat järjestelmällisesti, mikä helpottaa tulosten analysointia sekä oikeiden johtopäätösten tekoa

Tuotekehitysprojektit voidaan hallita läpi projektin samalla tavalla kuin tuotannolliset projektit ja niihin voidaan myös lisätä erilaisia koeajoja. Tuotekehitysprojektit sisältävät monia erilaisia vaiheita kuten pilotointia, asiakaskoeajoja ja analyysejä. Tool4pro sovelluksen avulla voit hallita niitä kaikkia samanaikaisesti siten, että kaikilla osapuolilla on sama reaaliaikainen näkymä käytettävissään.

Mitkä ovat Tool4pron tuottamat säästöt huoltoseisokeissa?

Esimerkki: Paperi- ja kartonkitehtaat

Huoltoseisokkien keskimääräinen kesto 10 h

Huoltoseisokin keskimäärääinen määrä vuodessa on = 12-14 kpl

Myyntikate 8000 €/h

Tool4pron tuottamat säästöt:

Työn suunnittelu helpottuu

Töidenhallinta on suoraviivaista

Huoltoseisokin tehtävät suoritetaan järjestelmällisesti

Informaation kulku paranee

Hukka vähenee

Säästö 20 % tunneissa 24 h / v = 224 000 €

Esimerkki: Kaivosteollisuuden rikastamo

Huoltoseisokin keskimääräinen kesto 7 pv = 168 h

Huoltoseisokkien keskimäärääinen määrä vuodessa = 2 kpl

Myyntikate 50000 €/h

Tool4pron tuottamat säästöt:

Työn suunnittelu helpottuu

Töiden hallinta on suoraviivaista

Huoltoseisokin tehtävät suoritetaan järjestelmällisesti

Informaation kulku paranee

Hukka vähenee

Säästö 10 % = tunneissa 34 h / v = 1 700  000 €

Laske sovelluksen tuottamat säästöt huoltoseisokeissa

Säästöt tunneissa:

Säästöt euroissa:

Tool4pro teollisuuden toimialat

Sovelluksen käyttäminen on helppoa kaikilla perinteisillä teollisuuden aloilla. Tool4pro mukautuu luontevasti eri toimialojen tarpeisiin.

Teollisuus hyötyy ennen kaikkea tehostuneesta toiminnasta.  Reaaliaikainen kaikkien osapuolten töidenhallinta tuo merkittäviä hyötyjä. Tiedonkulun katkokset vähenevät, jolloin tuotannollinen toiminta tehostuu. Perinteiset kunnossapitojärjestelmät eivät tue kaikkien teollisuuden kunnossapito ja ylläpito töiden hallintaa samassa alustassa. Tool4pro yhdistää kaiken tekemisen saman näkymän alle. Käyttäjien työskentelyn helpottamiseksi sovellus voidaan integroida esimerkiksi kunnossapitojärjestelmiin, jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä. 

Sellu ja paperi

Kaivos- ja metalliteollisuus

Elintarviketeollisuus

Kemianteollisuus

Rakennusmateriaalien valmistus

Mekaaninen metsäteollisuus

Energiateollisuus

Muut tuotantolaitokset

Sovellus arkipäivän käyttöön

Kuva: Kaikkien osastojen työt samassa näkymässä

Kuva: Yhteenvetonäkymä

Ota yhteyttä: