Blogg

Tool4pro blogg

Blogg

Hur hjälper digitala verktyg att gå mot en mer hållbar morgondag? Läs om 3 konkreta möjligheter.

FN:s målprogram för hållbar utveckling syftar till att eliminera extrem fattigdom och hållbar utveckling, som tar lika hänsyn till miljö, ekonomi och människor....
Läs mer
Blogg

Varför kan vi inte glömma utvecklingen, även när konjunkturen går ner?

Vanligtvis i en nedgång börjar företagen anpassa verksamheten, vilket tyvärr också innebär personalneddragningar. I det här läget minskar inte nödvändigtvis arbetsmängden, utan arbetsuppgifterna är uppdelade...
Läs mer
Blogg

Visste du att dålig kommunikation ofta ökar risken för olyckor? Så här korrigeras situationen.

Noll olyckor är allas mål i arbetslivet och för att nå det krävs ett engagemang av all personal för målet, samt processer och metoder som stödjer säkerheten....
Läs mer
Blogg

Ingen mer skada!

Ingen mer skada! Den senaste tidens tråkiga nyheter i media om arbetsolyckor fick mig att tänka igen på vad vi i finsk industri och i allmänhet...
Läs mer
Blogg

Är det dags att fråga vilka verktyg anställda vill ha?

Industriföretag har mycket bra teknik och tjänster, men att investera i metoder och verktyg relaterade till arbetet får ofta mindre uppmärksamhet. Detta...
Läs mer
Blogg

Enbart ett underhållssystem räcker inte för att hantera driftstopp – men en lösning finns nu tillgänglig

Underhållssystemet är speciellt utformat som ett verktyg för underhållspersonalen i produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för tillverkningsanläggningar, där det används för förutsägande och korrigerande underhåll...
Läs mer
Blogg

Hur minskar du stilleståndstiden för industriellt underhåll med upp till 20 %?

Driftstopp för en produktionsanläggning är en kritisk händelse i många avseenden. Inom många områden av den traditionella processindustrin planeras underhållsstopp mycket noggrant i förväg för att minimera varaktigheten av produktionsavbrottet....
Läs mer
Blogg

Visste du att moderna applikationer och distanslösningar kan minska antalet olyckor?

I skogsindustriföretagen har antalet arbetsolyckor minskat under de senaste 10 åren, vilket framgår av Metsäteollisuus ry:s statistik. Målet är noll olyckor. Det är...
Läs mer
Blogg

Det lönar sig att utveckla hanteringen av produktionsproblem i industrianläggningar

Många som arbetar inom industrin är väl förtrogna med olika produktionsrelaterade problem. Varje produktionsanläggning har olika problem från tid till annan, vars lösning kräver olika...
Läs mer
Blogg

Är digitaliseringen av industrin tillräckligt snabb?

Jag stannade ett ögonblick för att fundera över kommunikationsteknik, mobilteknik och hur väsentligt de har förändrat min vardag hemma, men speciellt i mitt arbete inom processindustrin. Jag ska börja det här...
Läs mer
Blogg

Industriellt underhåll - vad är ett underhållsstopp och vad gör det utmanande att planera?

Vid industriellt underhållsstopp måste anläggningen stängas av för underhåll och underhåll, eftersom utrustningen inte kan servas medan den är igång. Under underhållsstoppet...
Läs mer
SV