Ingen mer skada!

Ingen mer skada! Den senaste tidens tråkiga nyheter i media om arbetsolyckor fick mig att återigen tänka på vad vi i finsk industri och arbetsplatser i allmänhet skulle kunna göra annorlunda och bättre. I min egen industriella karriär, som redan pågått i mer än trettio år, har jag själv varit ansvarig i organisationer där allvarliga arbetsolyckor inträffat. Den värsta och sorgligaste olyckan i min arbetskarriär inträffade 1998, när jag konkret fick […]

Ingen mer skada! Läs mer »