Visste du att moderna applikationer och distanslösningar kan minska antalet olyckor?

I skogsindustriföretagen har antalet arbetsolyckor minskat under de senaste 10 åren, vilket framgår av Metsäteollisuus ry:s statistik. Målet är noll olyckor. Det är möjligt att uppnå det genom att utveckla arbetsprocesser och arbetssätt. Att uppnå den önskade målnivån påverkas i huvudsak av personalens engagemang och attityder.


Visste du att moderna applikationer och fjärrsupportlösningar kan ha en betydande inverkan på att minska antalet olyckor? Med hjälp av arbetsledningsapplikationen Tool4pro som vi har utvecklat kan säkerheten vidareutvecklas och förbättras. Tack vare applikationen kan arbetsflödet och arbetssäkerheten styras ännu bättre. Applikationen kan användas för att ställa in säkerhetsrelaterat arbete som bindande arbete, innan själva underhållsarbetet påbörjas. I Tool4pro kan alla nödvändiga arbetsinstruktioner bäras med arbetarna på mobila enheter. Den personliga skyddsutrustning som krävs av jobbet är definierad för att uppfylla kraven för varje jobb.

Utöver Tool4pro-applikationen har du även tillgång till intelligenta fjärrsupportenheter. Med dessa är det möjligt att hjälpa arbetare snabbt med hjälp av ljud och levande bild. Fjärrstödsenheter minskar t.ex. felaktiga arbetssätt i underhållsarbete tillsammans med säkerhet. Fjärrsupporthändelsen kan också sparas för framtida träningsanvändning eller instruktioner. Snabb hjälp från de nödvändiga yrkesmännen, antingen i realtid eller som en inspelad interaktiv arbetsvägledningsvideo, ger även oerfarna anställda förtroende för att slutföra arbetet. Ett exempel kan vara krävande lyftjobb. Vid lyftarbete erhålls ljud- och bildkommunikation i realtid mellan kranföraren och den som utför monteringen av lasten som ska lyftas, även när det inte finns någon direkt siktlinje mellan personerna.

Med lättanvända verktyg som stödjer arbetet minskar arbetsbelastningen, vilket minskar stressen i arbetet. I en sådan arbetsmiljö är det lättare att hantera arbetssäkerheten och alla som är inblandade i arbetet har rätt bild av situationen.

Lämna en kommentar

SV