Är digitaliseringen av industrin tillräckligt snabb?

Jag stannade ett ögonblick för att fundera över kommunikationsteknik, mobilteknik och hur väsentligt de har förändrat min vardag hemma, men speciellt i mitt arbete inom processindustrin. Jag ska börja det här...

Jag börjar den här historien från början av mina studier 1994. Då var användningen av e-post på Unix-maskiner ganska ny. 1996, på mitt sommarjobb på en pappersfabrik, använde förmän i första hand personsökare och fasta telefoner för att kommunicera information. E-post fanns redan, men den användes ännu inte mycket för att överföra information. Rapporteringen skedde huvudsakligen på papper eller muntligen. Dokument och PM förvarades i mappar, och de krävde mycket hyllutrymme.

Jag fick min första mobiltelefon 1996. Man kunde ringa och skicka sms med mobilen. När de blev vanliga förändrade mobiltelefoner avsevärt sättet vi kommunicerar på. En stor förändring var att flödet av information och kommunikation blev realtid, eftersom det blev lättare att nå människor. De första mobiltelefonbaserade industriella stödprogrammen började dyka upp; t ex kunde tryckeriet i slutet av 1990-talet använda ett sms för att kontrollera om tidningen hade tryckts och därmed kunde lastbilschaufförerna bättre sikta mot lastkajen i rätt tid. Detta medförde betydande besparingar.

När jag började arbeta permanent på fabriken 2001 var mobiltelefoner redan flitigt använda och e-post var vardag. Information överfördes redan snabbt från en person till en annan eller till och med från ett land till ett annat. Lite senare möjliggjorde spridningen av fjärranslutningar t.ex. fjärrsupport för utrustningsleverantörer.

Men låt oss hoppa i tiden till idag. Enligt min mening är de viktigaste uppfinningarna fortfarande mobila enheter. Med telefoner och surfplattor med pekskärm förändrades vår vardag med ett ännu större språng. Nätverksanslutningarna har blivit snabbare och applikationsutvecklingen kring mobila enheter har varit riktigt fantastisk. Vi kan ringa videosamtal och hantera pengatransaktioner med mobila enheter. Detta verkade vara en avlägsen tanke tills för ett tag sedan. Nuförtiden finns det en app för nästan alla områden och varje ämne.  

Industrin talar om digitaliseringens tid Industri 4.0, som sammantaget innehåller en hel del möjligheter. Många nya och intressanta lösningar finns tillgängliga för att göra arbetet enklare och mer effektivt. Arbetsledning i realtid och intelligenta fjärrsupportenheter kan uppnå betydande besparingar, förbättra arbetssäkerheten och minska koldioxidavtrycket. 

Branschens nuvarande hastighet för att testa och introducera nya lösningar är inte tillräcklig. Det räcker inte att uppdatera ett nytt affärssystem med gamla specifikationer och processer.  Enligt min mening finns det stor potential inom flera industrisektorer att öka produktiviteten med nya innovativa moderna digitaliseringslösningar. 

Själv följer jag aktivt nya teknologier, eftersom de underlättar vardags- och arbetsledning, och jag vill själv vara med i utvecklingen. Jag är glad att djärvt pröva olika uppfinningar och lösningar. Digitala lösningar och verktyg utvecklas i snabb takt, så det är värt att engagera sig nu!

- Lasse Kauppinen

Lämna en kommentar

SV