lasse

Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätyöratkaisuilla voidaan vähentää tapaturmia?

Lasse Kauppinen Metsäteollisuusyrityksissä työtapaturmien määrä on laskenut viimeisen 10 vuoden aikana, mikä käy ilmi Metsäteollisuus ry:n tilastoista. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Se on mahdollista saavuttaa työprosesseja sekä työmenetelmiä kehittämällä. Halutun tavoitetason saavuttamiseen vaikuttavat oleellisesti henkilöstön sitoutuminen ja asenteet. Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätukiratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi tapaturmien vähentämiseen? Kehittämämme Tool4pro työnhallintasovelluksen avulla voidaan kehittää ja …

Tiesitkö, että nykyaikaisilla sovelluksilla ja etätyöratkaisuilla voidaan vähentää tapaturmia? Read More »

Tiesitkö, että heikko tiedonkulku suurentaa usein tapaturmien riskiä?

Teollisuuden huoltotöissä tiedonkulku on yksi merkittävimmistä tekijöistä turvallisuuden varmistamisessa. Tool4pro-sovellus mahdollistaa nopeamman tiedonkulun esimerkiksi tilanteissa, joissa huoltotyön suoritus edellyttää valmistelevia turvallisuustoimenpiteitä: Huoltotöihin liittyy valmistelevia töitä, joista osa on työkohteen turvallistamisia. Kaikista kohteista, jotka pitää saattaa turvallisiksi, laaditaan prosessiteollisuudessa erotus- ja lukitusohjeet. Tuotannon työntekijät suorittavat valmistelevat toimenpiteet ohjeiden mukaisesti. Erotetut ja turvalukitut kohteet kirjataan usein paperisiin listoihin, …

Tiesitkö, että heikko tiedonkulku suurentaa usein tapaturmien riskiä? Read More »

Teollisuuslaitosten tuotanto-ongelmien hallinnan kehittäminen kannattaa

Monelle teollisuudessa työskentelevälle erilaiset tuotantoon liittyvät ongelmat ovat hyvin tuttuja. Jokaisella tuotantolaitoksella on ajoittain erilaisia ongelmia, joiden ratkaisuun menee vaihteleva määrä aikaa. Näissä menetetään pitkällä aikavälillä paljon rahaa. Ongelmien ratkaisemiseksi pidetään palavereita, joissa tehdään toimintasuunnitelmia ja määritellään tehtäviin vastuuhenkilöitä. Tehtäviin sisältyy yleensä erilaisia kokeiluja ja korjauksia eri osa-alueilta. Näin tehtävät menevät usein yli organisaatiorajojen sekä …

Teollisuuslaitosten tuotanto-ongelmien hallinnan kehittäminen kannattaa Read More »

Onko teollisuuden digitalisoituminen riittävän nopeaa?

Pysähdyin hetkeksi miettimään tietoliikennetekniikka, mobiiliteknologiaa ja sitä  miten merkittävästi ne ovat muuttaneet  arkeani kotona, mutta erityisesti  työssäni prosessiteollisuudessa. Aloitan tämän jutun opiskelujeni alusta vuodesta 1994. Tällöin melko uutta oli sähköpostin käyttö Unix-koneilla. Vuonna 1996 kesätyöpaikassani paperitehtaalla, työnjohtajat käyttivät  tiedon välittämiseen ensisijaisesti hakulaitetta ja lankapuhelimia. Sähköposti oli jo olemassa, mutta sitä ei vielä juurikaan käytetty tiedon …

Onko teollisuuden digitalisoituminen riittävän nopeaa? Read More »

Teollisuuden huoltoseisokin suunnittelun pääkohdat sekä tyypillisimmät haasteet

Teollisuuden huoltoseisokissa laitos ajetaan alas huolto- ja ylläpitotoimia varten, koska useampia laitoksia ei voida huoltaa niiden ollessa käynnissä. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon ennakoivaa kunnossapitoa, ylläpitoa ja vaadittavia korjauksia, jotta tuotantoa voidaan tehdä ilman suunnittelemattomia seisokkeja.   Koska seisokki on tapahtumana haastava, huolellinen suunnittelu on erityisen tärkeää. Seisokin aikana tehdään paljon töitä rajatussa ajassa useiden eri …

Teollisuuden huoltoseisokin suunnittelun pääkohdat sekä tyypillisimmät haasteet Read More »

Tool4pro and Edukai Remote Services cooperation

Tool4pro goes virtual! Nopea apu työntekijöille ongelmatilanteissa mahdollistaa laitosten korkean tuottavuuden. Digitaaliset älylaitteet kehittyvät nopeasti ja Tool4pro on vahvasti mukana kehityksessä. Tool4pro ja Edukai Remote Services solmivat yhteistyön, jossa Tool4pro yhteyteen tulevat myös älylaitteet. Digitaalisen töiden hallinnan avuksi tulevat älylaitteet mahdollistavat työnteon tuen reaaliajassa kuvayhteyttä hyödyntäen. Helppokäyttöisyys nopeuttaa digitaalisten työkalujen käyttöä, joka on olennaista molemmille …

Tool4pro and Edukai Remote Services cooperation Read More »

Tool4pro and Sotkamo Silver cooperation

Kotimainen kaivosyhtiö Sotkamo Silver Oy ryhtyy hallitsemaan päivittäisiä töitä ja prosessin huoltoseisokkeja Tool4pro:n avulla. Sotkamo Silver Oy:n henkilöstö on ollut vahvasti mukana sovelluksen kehitysvaiheessa, ja tästä on ilo jatkaa kohti tuotannollista käyttöä ”Tämä on merkittävä askel uuden tyyppiselle digitaaliselle töiden hallinnalle teollisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Lasse Kauppinen Tool4pro.   ” Tool4pro luo meille erinomaiset mahdollisuudet huomattavien …

Tool4pro and Sotkamo Silver cooperation Read More »