Kuinka digitaaliset työkalut auttavat etenemään kohti kestävämpää huomista? Lue 3:sta konkreettisesta mahdollisuudesta.

Modern digital world

YK:n asettama kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Tavoite numero 9 on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on uudistaa teollisuutta ja infrastruktuuria kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti. Nämä asiat ovat vahvasti edustettuna myös yritysten strategioissa.

Usein teollisuudessa ennen projektia tai kunnossapitotöitä tehdään erilaisia kartoituksia ja selvityksiä liittyen esim. tehtaan infrastruktuuriin. Kartoitukset suoritetaan asiantuntijoiden toimesta paikan päällä. Tämä edellyttää usein matkustamista. 

Näihin kartoitustöihin liittyvää matkustamista voidaan vähentää mm. digitaalisten kaksosten avulla. Matterport digitaalisen kaksosen avulla koko tehdasympäristöstä voidaan luoda virtuaalinen malli. Tätä mallia voi tarkastella etänä tai palavereissa eikä aina suuren henkilömäärän tarvitse välttämättä käydä kohteessa. Digitaalisen kaksosen käyttö vähentää siis turhaa kohteessa käymistä ja laskee näin hiilijalanjälkeä.

Teollisuuden projektinhallintaa voidaan puolestaan tehostaa reaaliaikaisella työn- ja projektinhallintaohjelmisto Tool4pro:lla. Projekteissa tehdään paljon asioita useiden sidosryhmien ja koneiden avulla. Heikoilla hallintatyökaluilla projektit eivät ole täydellisesti hallinnassa. Tämän vuoksi mm. matkustetaan turhaan, käytetään liiallisesti resursseja sekä koneita. Turhaa matkustamista syntyy, jos edellytykset esim. asentamista ja käynnistämistä varten eivät ole valmiina. Lisäksi työmaille tuodaan myös koneita, vaikka valmiutta koneiden käyttöön ei ole. Tiukkojen aikataulujen vuoksi koneet voivat joutua siirtymään toiselle työmaalle ja palaamaan myöhemmin takaisin. Tool4pro:n avulla projektinhallintaa voidaan parantaa ja töiden välisillä riippuvuuksilla varmistetaan oikea töiden suoritus  ja resurssien optimaalinen hyödyntäminen. Projekteista ja työskentelystä saatavaa dataa voidaan hyödyntää tulevissa projekteissa, mikä auttaa edelleen tehostamaan toimintoja ja optimoimaan resursseja. Tool4pro:n avulla voidaan laskea merkittävästi projektinhallinnan hiilijalanjälkeä. 

Edellä mainittujen lisäksi teollisuudessa niin projekteissa kuin päivittäisessä tehtaan operoinnissakin joudutaan usein ratkomaan ongelmia erilaisten asiantuntijoiden avulla. Ongelmat itsessään voivat liittyä tuotannon tehottomuuteen, korkeaan energiankulutukseen, raaka-aineiden käyttöön, turvallisuuteen tai päästöihin. Ongelmia ratkaistaessa lennätetään usein asiantuntijoita ympäri maailmaa selvittämään tilannetta. Tämä on erittäin hidasta ja ympäristöä kuormittavaa. 

Ongelmien ratkaisun mullistavat RealWear puettavat älylaitteet. Älylaitteiden avulla voidaan ottaa nopeasti mukaan etänä useita asiantuntijoita eri sijainneista. Työnsuorittajat voivat ratkoa ongelmia samalla, kun asiantuntijat ohjaavat kokeilemaan eri ratkaisuvaihtoehtoja selkeiden ohjeiden avulla.


Erilaiset nopeasti käyttöönotettavat digitaaliset alustat ja työkalut voivat auttaa parantamaan resurssien käyttöä, vähentämään ympäristövaikutuksia, lisäämään tietoisuutta ja edistämään globaalia yhteistyötä kestävän tulevaisuuden puolesta. Nämä kolme mainittua ratkaisua ovat yksi mahdollisuus yrityksille toteuttaessaan kestävän kehityksen strategiaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *