Tiesitkö, että heikko tiedonkulku suurentaa usein tapaturmien riskiä? Näin tilanne korjataan.

Nolla tapaturmaa on työelämässä kaikkien tavoitteena, ja sen saavuttaminen  vaatii koko henkilöstön sitoutumista sekä turvallisuutta tukevia prosesseja ja menetelmiä. Teollisuuden kunnossapidon huoltoseisokeissa ja huoltotöissä tiedonkulku on yksi merkittävimmistä tekijöistä turvallisuuden varmistamisessa – ja sitä voidaan parantaa nykyaikaisilla menetelmillä.

Huoltotöihin liittyy valmistelevia töitä, joista osa on työkohteen turvallistamisia. Kaikista kohteista, jotka pitää saattaa turvallisiksi, laaditaan prosessiteollisuudessa erotus- ja lukitusohjeet. Tuotannon työntekijät suorittavat valmistelevat toimenpiteet ohjeiden mukaisesti. Erotetut ja turvalukitut kohteet kirjataan usein paperisiin listoihin, jotka kuitataan tehtävän valmistuttua. Kuittauslistat sijaitsevat yleisimmin keskusvalvomon seinällä, josta tilanteen edistymistä voidaan seurata.

Perinteisten kuittauslistojen heikkoutena on se, että tieto on nähtävissä vain yhdessä kohteessa. Työkohteen tilanteen selvittäminen johtaa siksi toistuviin ja tiheisiin yhteydenottoihin huoltotyön suorittajien ja tuotantolaitoksen työnjohdon välillä. Mikäli turvallistamiseen liittyvä kuittaus on unohtunut, tilanteen selvittämiseen voi kulua pitkäkin aika. Selvittelyt viivästyttävät huoltotyön aloittamista, koska turvallisuus on varmistettava ennen töihin ryhtymistä. Tiedonkulun hitaus aiheuttaa myös kiirettä itse työtehtävän suorittamisen osalta, mikä lisää turvallisuusriskejä sekä työn kuormittavuutta.

Tiedonkulkua voidaan parantaa ja turvallisuutta varmistaa innovatiivisilla ratkaisuilla kuten Tool4pro® sovelluksellamme. Tool4pro®-sovellus mahdollistaa nopeamman tiedonkulun esimerkiksi tilanteissa, joissa huoltotyön suoritus edellyttää valmistelevia turvallisuustoimenpiteitä:

·       Sovelluksen avulla kaikkien osapuolten työt saadaan saman käyttöliittymän taakse. Näin työnjohtajien on helpompaa hallita kokonaisuutta.

·       Tool4prossa töiden välille voidaan asettaa riippuvuuksia, joilla varmistetaan esim. huoltotöiden turvallisuutta. Huoltotyö vapautuu työntekijällä työlle vasta, kun kaikki huoltoon liittyvät turvallisuustyöt ovat valmistuneet.

·       Turvaerotuksia ja lukituksia tekevälle henkilölle turvallisuustyö voidaan tarvittaessa vaiheistaa, jotta työn suorittaminen olisi helpompaa. Tool4pro®-sovellus mahdollistaa myös koko työohjeistuksen liittämisen työtehtävään, esimerkiksi tiedostoina, kuvina tai videoina.

·        Tool4pro®-sovellus mahdollistaa myös koko työohjeistuksen liittämisen työtehtävään, esimerkiksi tiedostoina, kuvina tai videoina.

·       Töiden etenemisen läpinäkyvä seuranta ja vaiheistus parantavat tiedonkulkua ja helpottavat työnjohtajien työkuormaa. 

Tiedonkulun parantumisen myötä turvallisuuden varmistaminen on helpompaa ja nolla tapaturmaa on mahdollista saavuttaa!

Lue lisää!

Teollisuuden kunnossapito ohjelmisto – Tool4Pro


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *